Kwaliteitstoets logopedie

De NVLF heeft samen met o.a. CZ in 2013 de Kwaliteitstoets logopedie ontwikkeld. De Kwaliteitstoets toetst de basiskwaliteit van logopedie zoals deze is vastgelegd in de geldende richtlijnen en protocollen van de beroepsvereniging. Met de Kwaliteitstoets van de NVLF wordt op een transparante en objectieve manier verantwoording gevraagd over de logopedie die door u is geleverd.

Toetsing

De volgende items worden getoetst:

  1. Methodisch logopedisch handelen (via dossiertoets)
  2. Richtlijn NVLF (via dossiertoets)
  3. Organisatie van de praktijk: de onderdelen Organisatie, en Privacy en Veiligheid

Lees de volledige beoordelingscriteria en normering 2018beoordelingscriteria en normering 2017, de beoordelingscriteria en normering 2016 en het reglement dat van toepassing is.

Auditbureaus

De Kwaliteitstoets wordt uitgevoerd door twee auditbureaus:

Rol in het inkoopbeleid logopedie

Hebt u de Kwaliteitstoets vrijwillig laten uitvoeren en hebt u deze met een positief resultaat afgerond? Dan komt u bij CZ in aanmerking voor een ander tarief. 

In de overeenkomst eerstelijns logopedie is de bijlage Procedure Kwaliteitstoets opgenomen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u geselecteerd worden voor de verplichte kwaliteitstoets.

 

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact