Verplichte Kwaliteitstoets logopedie

CZ kan de Procedure Kwaliteitstoets inzetten om een aantal kwaliteitsbepalingen uit de overeenkomst te toetsen. Tijdens deze procedure toetst een auditbureau met de Kwaliteitstoets op een transparante en objectieve wijze.

Meer informatie over onder andere de kosten vindt u op de website van de auditbureaus:

Selectiecriteria

CZ kan uw praktijk(en) selecteren voor de verplichte kwaliteitstoets als wij hebben vastgesteld dat:

  • (één van) uw praktijk(en) over één of meerdere kwartalen van het jaar 2016 een behandelindex van 120 of hoger heeft gerealiseerd en/of
  • (één van) uw praktijk(en) over één of meerdere kwartalen van het jaar 2016 een behandelindex van 60 of lager heeft gerealiseerd en/of
  • er een afwijking is in uw declaraties logopedie zodanig dat er geen behandelindex kan worden gegenereerd en/of
  • er een afwijking is in uw declaraties logopedie, zodanig dat de behandelindex wordt verlaagd zonder dat u aantoonbaar minder behandelingen per patiënt verleent (bijvoorbeeld door het vaak toepassen van meerdere diagnosecodes, of het overhevelen van patiënten naar een andere AGB-praktijkcode) en/of
  • meer dan 25% van de verzekerden bij u in behandeling in 2016, in hetzelfde jaar, erna ook door een andere zorgaanbieder logopedie is behandeld.

Uitslag

Is de uitslag van de eerste kwaliteitstoets positief? Dan zijn de kosten van de kwaliteitstoets voor rekening van CZ. Uw praktijk komt gedurende het lopende contractjaar niet in aanmerking voor het hogere tarief dat van toepassing is als de praktijk de kwaliteitstoets vrijwillig heeft behaald. Voor het nieuwe contractjaar kunt u een aanvraag indienen voor dit hogere tarief. Meer informatie hierover vindt u onder de vrijwillige kwaliteitstoets.

Vragen?

Hebt u nog vragen over de Kwaliteitstoets logopedie? Dan kunt u deze stellen via inkoopparamedischezorg@cz.nl. Vermeld in uw e-mailbericht duidelijk de AGB-code van de praktijk.

Direct antwoord?

Chat met Relatiebeheer Zorgverleners als u vragen hebt over uw contract- en zorgverlenersgegevens.

Chat
Even geen medewerker beschikbaar
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden
9:00 – 17:00 uur