Spiegelinformatie logopedie

Hebt u een overeenkomst met ons gesloten voor eerstelijns logopedie? Dan ontvangt u elk kwartaal (Q) spiegelinformatie. De basis voor de spiegelinformatie zijn de declaraties logopedie die wij van u en van alle andere zorgaanbieders logopedie met een overeenkomst via VECOZO hebben ontvangen.

Behandelindex

In de spiegelinformatie vindt u de behandelindex van uw praktijk(en). De behandelindex is het gemiddeld aantal behandelingen dat in uw praktijk aan onze verzekerden is verleend, vergeleken met het gemiddeld aantal behandelingen dat is verleend aan onze verzekerden bij alle andere zorgaanbieders logopedie die via VECOZO bij ons declareren.

De behandelindex wordt vastgesteld met patiëntengroepen. Elke patiëntengroep heeft de volgende kenmerken:

  • leeftijd
  • geslacht
  • diagnose(groep)

Hoe meer patiënten in een bepaalde patiëntengroep zijn behandeld,  hoe zwaarder de behandelindex van die patiëntengroep meetelt in de totale behandelindex van de praktijk.

Welke rol speelt de behandelindex in het inkoopbeleid logopedie?

Behandelindex van 150 of hoger en aanbieden overeenkomst
Had u over het voorgaande jaar een behandelindex van 150 of hoger, dan bieden wij u voor het volgende jaar in eerste instantie geen overeenkomst aan. U kunt met ons in gesprek gaan om een toelichting te geven op de hoogte van de behandelindex. Afhankelijk daarvan besluiten we om wel of geen overeenkomst voor het volgende jaar aan te bieden. We houden hierbij rekening met het aantal patiënten op basis waarvan de behandelindex is berekend. De gesprekken vinden plaats in april, mei en juni. Dit betekent voor de komende jaren het volgende:

Jaar overeenkomst Behandelindex Bieden wij overeenkomst aan

2016

Over 2014 lager dan 150 Ja, als u aan de bepalingen voldoet in de overeenkomst, waarop wij van tevoren toetsen
Over 2014 150 of hoger Nee, tenzij uit overleg blijkt dat er een legitieme reden is voor de hoogte van de behandelindex

2017

Over 2015 lager dan 150 Ja, als u aan de bepalingen voldoet in de overeenkomst, waarop wij van tevoren toetsen
Over 2015 150 of hoger Nee, tenzij uit overleg blijkt dat er een legitieme reden is voor de hoogte van de behandelindex

Ook in de jaren hierna zullen we deze procedure toepassen.

Tarieven vrijwillige kwaliteitstoets
U kunt met CZ aanvullende afspraken maken als u de kwaliteitstoets vrijwillig met een positief resultaat hebt afgesloten. De hoogte van de tarieven die u dan ontvangt, is afhankelijk van de hoogte van de  behandelindex. Lees meer over de vrijwillige kwaliteitstoets.

Selectie verplichte kwaliteitstoets
Heeft uw praktijk een behandelindex van 120 of hoger of 60 of lager in minimaal één kwartaal van 2015? Dan kunnen wij de praktijk selecteren voor het verplicht laten uitvoeren van de kwaliteitstoets van de NVLF.

Wanneer ontvangt u spiegelinformatie?

Spiegelinformatie Behandelingen hebben plaatsgevonden van Versturen
Q1 Januari t/m maart Eind juni
Q1, Q2 Januari t/m juni Eind september
Q1, Q2, Q3 Januari t/m september Eind december
Q1, Q2, Q3, Q4 Januari t/m december Eind maart

Vragen?

Hebt u nog vragen over de spiegelinformatie? Misschien staat uw vraag al tussen de veelgestelde vragen. Vindt u daar geen antwoord, dan kunt u uw vraag stellen via inkoopparamedischezorg@cz.nl. Vermeld in uw bericht duidelijk de AGB-code van uw praktijk.