Overeenkomst logopedie aanvragen

Wilt u een overeenkomst eerstelijns logopedie bij CZ aanvragen? Dan moet u voldoen aan ons inkoopbeleid. Dit toetsen we met een vragenlijst. Wij maken hierbij gebruik van het landelijke Zorginkoopportaal van VECOZO. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van VECOZO hebt u een juist en geldig VECOZO-certificaat nodig. Hieronder leest u hier meer over.

Stap 1: voorbereiding 

Voordat u kunt beginnen met het invullen van de vragenlijst dient u in het bezit te zijn van en dient u het volgende op orde te hebben: 
  • juiste registratie van de praktijk/instelling in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (w.o. vertegenwoordigingsbevoegde persoon); 
  • een AGB-code voor alle zorgverleners van de praktijk/instelling én voor de praktijk/instelling zelf. U kunt deze aanvragen via Vektis
  • juiste en volledige registratie van de praktijk/instelling in het AGB-register van Vektis; 
  • kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici van alle aan de praktijk/instelling verbonden logopedisten;
  • een juist en geldig VECOZO-certificaat. Alle informatie over hoe u zich bij VECOZO (Zorginkoopportaal) kunt aansluiten, welke modules voor u relevant zijn, en antwoorden op technische vragen kunt u vinden via VECOZO

Als dit niet op orde is, heeft het geen zin om de vragenlijst in te vullen. Wij kunnen uw vragenlijst dan niet beoordelen.

Stap 2: toegang tot vragenlijst

Als u alle voorbereidingen hebt getroffen, neemt u contact op met Relatiebeheer Zorgverleners van CZ. Geef hierbij aan dat u een overeenkomst wenst af te sluiten. Onze medewerker zal ervoor zorgen dat u de vragenlijst hiervoor kunt gaan invullen.

Stap 3: vragenlijst invullen

De vragenlijst vindt u op het Zorginkoopportaal van VECOZO, onder “overzicht”. Afhankelijk van de praktijksituatie dient u een aantal documenten te uploaden, zoals bijvoorbeeld een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een huurovereenkomst als de praktijkruimte wordt gehuurd. Houd u daarom deze gegevens bij de hand.

Stap 4: beoordeling vragenlijst

Als u de vragenlijst hebt bevestigd, ontvangen wij de gegevens. Wij beoordelen of uw aanvraag voldoet aan ons inkoopbeleid. Wij stellen u schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de beoordeling van de vragenlijst. Wij streven ernaar om dat binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag te doen. Soms kan naar aanleiding van de vragenlijst besloten worden een praktijkbezoek te brengen door de adviserend paramedicus en/of de zorginkoper van CZ. Het praktijkbezoek heeft als doel een nadere kennismaking, het uitwisselen van informatie of het maken van eventueel aanvullende afspraken. 

Stap 5: overeenkomst na goedkeuring

Als wij uw aanvraag goedkeuren, bieden wij u de overeenkomst aan. Bent u akkoord met de inhoud van de overeenkomst en voldoet u aan de gestelde voorwaarden? Dan kunt u de overeenkomst accepteren. 

Vragen?

Hebt u vragen over uw aanvraag voor een overeenkomst? Neem dan contact op met Relatiebeheer Zorgverleners.