Overeenkomst logopedie wijzigen

Hebben we de juiste gegevens van u?

Als we niet de juiste gegevens van u hebben, kan dat leiden tot uitval van uw declaraties. Hoe houdt u uw gegevens bij en aan wie geeft u wijzigingen door?

Uw gegevens in de AGB-database

De meeste gegevens van zorgaanbieders staan geregistreerd in de AGB-database. Hierin wordt bijvoorbeeld uw naam, adres en praktijkgegevens zoals kwalificaties bewaard. Vektis beheert deze database.

We gebruiken uw gegevens in de AGB-database om uw declaraties te verwerken. Als uw gegevens niet correct zijn, kan dit leiden tot uitval van uw declaraties.

Controleer uw gegevens

Welke gegevens hebben we van u? Controleer uw gegevens met de AGB Webzoeker.

Kloppen uw gegevens niet?

Geef uw wijzigingen door aan Vektis. Bel 0900-agbcode (0900 242 26 33, € 0,10 per minuut) of ga naar de website van AGB-code.

Als u in het bezit bent van een VECOZO-certificaat dan kunt u een deel van uw gegevens in AGB wijzigen via VECOZO.

Wijzigen bankgegevens

Uw betaalgegevens worden door de zorgverzekeraars zelf beheerd. Informeer ons dus direct over aanpassingen van uw betaalgegevens. Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners:

Per e-mail: rz.paramedischezorg@cz.nl

Telefoon: (0113) 27 46 61

Per post: 
CZ
T.a.v. Relatiebeheer Zorgverleners
Postbus 5130
5004 EC TILBURG

Praktijkverhuizing of opening nevenvestiging

Hebt u een overeenkomst met ons gesloten, maar gaat uw praktijk verhuizen of wilt u deze uitbreiden met een (nieuwe) dependance/nevenvestiging? Dan vult u hiervoor een vragenlijst in. Wij toetsen daarmee of de locatie voldoet aan ons inkoopbeleid. U hoeft de vragenlijst alleen voor de nieuwe locatie in te vullen.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact