Beleid oefentherapie

Inkoopbeleid

Voldoet u als zorgaanbieder eerstelijns oefentherapie aan de voorwaarden van ons inkoopbeleid? Dan komt u in aanmerking voor een overeenkomst.

Selectieve inkoop

CZ wil graag de beste zorg voor haar verzekerden inkopen. Daarom koopt CZ de oefentherapie voor patiënten met de ziekte van Parkinson selectief in. Lees meer over dit beleid rond de ziekte van Parkinson op de speciale pagina.

Akkoordverklaring

Soms heeft de verzekerde een akkoordverklaring nodig. Maar als u met ons een overeenkomst hebt gesloten voor eerstelijns oefentherapie, hoeft dat niet. We hebben alle informatie over de akkoordverklaring voor u op een rijtje gezet.

Directe toegang

In de wet is bepaald dat de oefentherapeut direct toegankelijk kan zijn. Een verzekerde heeft niet altijd een verwijzing nodig. CZ stelt een verwijzing verplicht voor de oefentherapie die onder de basisverzekering valt. De enige uitzondering hierop is de zorg genoemd in artikel 2.6. lid 4 van het Besluit zorgverzekering: er is geen verwijzing nodig als u een verzekerde behandelt die jonger is dan 18 jaar voor een aandoening die niet genoemd wordt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. Is een verwijzing noodzakelijk en duurt de behandeling langer dan 12 maanden? Per 1 januari 2017 is de herhaalverwijzing voor oefentherapie vervallen. In plaats hiervan stuurt u voortaan een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelaar.

Spiegelinformatie

Hebt u een overeenkomst eerstelijns oefentherapie met CZ gesloten? Dan ontvangt u elk kwartaal spiegelinformatie. Deze spiegelinformatie geeft informatie over de behandelindex. Lees meer over spiegelinformatie.

Oefentherapie op school

Het is niet toegestaan verzekerden op school te behandelen. Maar we maken een uitzondering voor een paar situaties.

Plus-afspraken

Als u aan een aantal voorwaarden voldoet, kunt u aanvullende afspraken maken.

Beheersmodel oefentherapie

Met het beheersmodel oefentherapie toetst CZ in welke mate u voldoet aan een aantal kwaliteitsbepalingen in de overeenkomst. Lees meer over het beheersmodel.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact