Akkoordverklaring oefentherapie

Wanneer is een akkoordverklaring nodig?

Als u een verzekerde behandelt voor een aandoening die voorkomt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering, is een akkoordverklaring noodzakelijk.

Van wie moet de verwijzing komen?

Dat kunt u opzoeken in de medische diagnosecodelijst. Daarin staat precies of een verwijzing van de huisarts of specialist verplicht is. Ook staat op deze lijst welke diagnosecode u moet gebruiken en hoe lang er aanspraak mogelijk is vanuit de Basisverzekering. 

Overeenkomst met CZ: geen akkoordverklaring nodig

Hebt u met ons een overeenkomst gesloten voor eerstelijns oefentherapie? Dan maken wij in bijlage 3. Administratie afspraken  over het declareren. Als u zich aan deze afspraken houdt, is een akkoordverklaring niet nodig. Bewaar de geldige verwijzing in het patiëntendossier.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact