Akkoordverklaring oefentherapie

Wanneer is een akkoordverklaring nodig?

Als u een verzekerde behandelt voor een aandoening die voorkomt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering, is een akkoordverklaring noodzakelijk.

Van wie moet de verwijzing komen?

Dat kunt u opzoeken in de medische diagnosecodelijst. Daarin staat precies of een verwijzing van de huisarts of specialist verplicht is. Ook staat op deze lijst welke diagnosecode u moet gebruiken en hoe lang er aanspraak mogelijk is vanuit de Basisverzekering. Bij een medische diagnose die recht geeft op onbeperkte oefentherapie vanuit de Basisverzekering, moet elk jaar een nieuwe verwijzing toegevoegd worden aan het behandeldossier. De verwijzing mag dan van de huisarts zijn.

Overeenkomst met CZ: geen akkoordverklaring nodig

Hebt u met ons een overeenkomst gesloten voor eerstelijns oefentherapie? Dan maken wij in bijlage 3. Administratie afspraken  over het declareren. Als u zich aan deze afspraken houdt, is een akkoordverklaring niet nodig. Bewaar de geldige verwijzing in het patiëntendossier.

Direct antwoord?

Chat met Relatiebeheer Zorgverleners als u vragen hebt over uw contract- en zorgverlenersgegevens.

Chat
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden
9:00 – 17:00 uur