Beheersmodel oefentherapie

Om een aantal kwaliteitsbepalingen uit de overeenkomst te toetsen, kan CZ het Beheersmodel inzetten. Tijdens een Beheersmodel-audit toetst een auditbureau transparant en objectief. 

Tijdens de audit worden minimaal de volgende items getoetst:

  1. Kwaliteitsregister Paramedici;
  2. Praktijkorganisatie/ Inrichting/ Accommodatie;
  3. Hygiëne/ Privacy/ Veiligheid;
  4. Wet- en regelgeving;
  5. Methodisch handelen (via dossiertoets).
  6. Richtlijnen VvOCM (via dossiertoets).

De complete auditcriteria en normering voor 2014, 2015 en 2016 vindt u onder Downloads (onderaan de pagina).

Meer informatie

Informatie over onder andere aanmelding en de kosten vindt u op de website van het auditbureau Healthcare Auditing.

Vragen?

Hebt u nog vragen over het Beheersmodel oefentherapie? Mogelijk staat uw vraag al tussen de veelgestelde vragen. Zo niet, dan kunt u deze stellen via inkoopparamedischezorg@cz.nl. Vermeld in uw e-mail duidelijk de AGB-code van de praktijk.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact