Inkoopbeleid oefentherapie

Zorgaanbieders eerstelijns oefentherapie die aan de voorwaarden van ons inkoopbeleid voldoen, komen in aanmerking voor een overeenkomst met CZ.

Onze toelatingseisen

Wij contracteren voor oefentherapie:
  • de praktijk voor oefentherapie waar minimaal één persoon werkzaam is die rechtsgeldig de titel oefentherapeut mag voeren volgens artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en het daarop gebaseerde "Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut" en die voor eigen rekening en risico eerstelijns oefentherapie verleent.
  • de door CZ gecontracteerde diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut of logopedist die voor eigen rekening en risico zorg verleent en één of meerdere oefentherapeuten werkzaam heeft in de praktijk/ instelling.
  • de instelling met rechtspersoonlijkheid waarbij het aanbieden van eerstelijns oefentherapie zoals opgenomen in de Zorgverzekeringswet de kernactiviteit is.
  • de instelling zoals bedoeld in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), waarbij de AGB-code begint met 30, 45, 46, of 47.

Kwaliteitsregistratie

Alle oefentherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn, moeten de status 'kwaliteitsgeregistreerd' hebben in het Kwaliteitsregister Paramedici, ongeacht het soort dienstverband.

Eisen aan uw praktijk

CZ stelt de volgende eisen aan uw praktijk:
  • De hoofd praktijklocatie is minimaal drie dagdelen per week geopend voor behandeling van onze verzekerden.
  • De dependance/ nevenvestiging is minimaal een dagdeel per week geopend voor behandeling van onze verzekerden.
  • Elke locatie voldoet aan de gestelde inrichtingseisen aan een praktijkruimte.

Behandelt u patiënten enkel of primair aan huis of elders? Dan gaan wij geen overeenkomst met u aan.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact