Aanvraag volledig behandeltraject oefentherapie op school

Wilt u een volledig behandeltraject oefentherapie op school geven? Dan moet dit bij ons aangevraagd worden. Deze gegevens worden beoordeeld door de adviserend paramedicus.

De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

  • verwijzing arts, waaruit de noodzaak voor behandelen op school blijkt
  • behandelplan met doelstellingen die SMART omschreven zijn, met een duidelijke medische noodzaak tot behandelen op school
  • duur en frequentie van de behandelingen
  • omschrijving van de betrokkenheid van de ouders (hoe en hoe vaak)
  • adresgegevens van de school en omschrijving soort school/ onderwijs.

Vermijd in uw aanvraag argumenten als:

  • behandelen na schooltijd geeft een extra belasting
  • behandelen op school levert tijdwinst op voor de ouders
  • behandelen op school is gemakkelijk in verband met overleg leerkracht(en)
  • behandelen in de context (betere aansluiting op pedagogische/ motorische omgeving).

Aanvragen op basis van dergelijke argumentatie wijzen wij af. Dit zijn algemene redenen die niet zijn toegespitst op de individuele situatie van de patiënt.

U kunt de gegevens opsturen naar onze afdeling Medische Beoordelingen.

CZ 
Telefoonnummer: (013) 594 91 78 
E-mail: mbz.paramedisch@cz.nl

Delta Lloyd 
Telefoonnummer: (0113) 27 49 97 
E-mail: mbz.paramedisch@zorg-deltalloyd.nl

OHRA 
Telefoonnummer: (0113) 27 49 87 
E-mail: mbz.paramedisch@ohra-zorg.nl

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact