Plus-afspraken oefentherapie

Voorwaarden

U kunt als oefentherapiepraktijk Plus-afspraken maken met CZ. Hiervoor moet de praktijk aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Alle praktijkhouders hebben minimaal één kalenderjaar de overeenkomst eerstelijns oefentherapie met CZ afgesloten.
  2. De behandelindex van de praktijk bedraagt minder dan 120, door CZ berekend en vastgesteld over de het meest recente volledige kalenderjaar.
  3. De praktijk heeft de Plus-audit en het CZ Motivational Paper positief afgesloten.
  4. De praktijk heeft in het Kwaliteitsjaarverslag / Beleidsplan een paragraaf opgenomen waarin wordt beschreven op welke wijze het milieuaspect in het beleid c.q. de bedrijfsvoering van de praktijk is/ wordt vormgegeven.
  5. De praktijk hanteert een toegangstijd die nooit langer is dan twee werkdagen met inachtneming van de beroepsinhoudelijke richtlijnen en de patiëntwens. Met toegangstijd wordt bedoeld: de tijd tussen het moment dat de verzekerde zich bij de praktijk meldt voor een afspraak en het moment dat de screening of intake en onderzoek na verwijzing plaatsvindt. De praktijk heeft voor de patiënt het proces van het maken van een afspraak ‘optimaal’ georganiseerd. Minimale voorwaarden hierbij zijn:
    • het maken van een afspraak is mogelijk gedurende de volledige openingstijden van de praktijk;
    • in principe geen antwoordapparaat, indien toch, wordt de patiënt binnen 30 minuten teruggebeld.

Plus-audit en auditbureau

De Plus-audit bestaat uit de onderdelen Motivational paper en Plus-audit. De documenten staan onder Downloads en op de website van de Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg. De Plus-audit wordt uitgevoerd door auditbureau HealthCare Auditing (HCA).

Honorering

Lees meer informatie over de honorering plus-afspraken oefentherapie.

Aanvraagprocedure

U kunt zich melden bij CZ om Plus-afspraken te maken. Lees in de aanvraagprocedure precies hoe dat kan.

Ingangsdatum Plus-afspraken

De Plus-afspraken worden vastgelegd in het addendum Plus bij de overeenkomst eerstelijns oefentherapie. Het addendum Plus gaat in op de 1ste van de maand van het kwartaal volgend op de datum waarop CZ het definitieve positieve eindoordeel over de door de praktijk doorlopen Plus-auditprocedure heeft afgegeven.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact