Spiegelinformatie / behandelindex

Hebt u een overeenkomst met ons gesloten voor eerstelijns oefentherapie? Dan ontvangt u elk kwartaal (Q) spiegelinformatie. De basis voor de spiegelinformatie zijn de declaraties oefentherapie die wij van u en van alle andere zorgaanbieders oefentherapie met een overeenkomst via VECOZO hebben ontvangen.

Behandelindex

In de spiegelinformatie vindt u de behandelindex van uw praktijk(en).De behandelindex is het gemiddeld aantal behandelingen dat in uw praktijk aan onze verzekerden is verleend, vergeleken met het gemiddeld aantal behandelingen dat is verleend aan onze verzekerden bij alle andere zorgaanbieders oefentherapie die via VECOZO bij ons declareren. De behandelindex wordt vastgesteld met patiëntengroepen. Elke patiëntengroep heeft de volgende kenmerken:

Hoe meer patiënten in een bepaalde patiëntengroep zijn behandeld, hoe zwaarder de behandelindex van die patiëntengroep meetelt in de totale behandelindex van de praktijk.

Welke rol speelt de behandelindex in het inkoopbeleid oefentherapie?

De behandelindex heeft een plaats gekregen in het beleid voor:

Wanneer ontvangt u spiegelinformatie?

Spiegelinformatie Behandelingen hebben plaatsgevonden van Versturen
Q1 Januari t/m maart Eind juni
Q1, Q2 Januari t/m juni Eind september
Q1, Q2, Q3 Januari t/m september Eind december
Q1, Q2, Q3, Q4 Januari t/m december Eind maart

Vragen?

Hebt u nog vragen over de spiegelinformatie? Misschien staat uw vraag al tussen de veelgestelde vragen. Zo niet, dan kunt u deze stellen via inkoopparamedischezorg@cz.nl . Vermeld in uw e-mail duidelijk uw praktijk AGB-code.