Oefentherapie declareren

Geen vergoeding declaraties kinderoefentherapie buiten beroepsdomein

CZ toetst de declaraties kinderoefentherapie met een behandeldatum vanaf 1 juli 2014 in het declaratieproces aan het beroepsdomein van de kinderoefentherapeut. Enkel psychomotore retardatie/ ontwikkelingsstoornissen valt binnen het beroepsdomein en komt voor vergoeding kinderoefentherapie in aanmerking. Declaraties kinderoefentherapie voor alle andere aandoeningen worden afgewezen. Wij gaan niet automatisch over tot correctie (de zitting kinderoefentherapie omzetten naar een reguliere zitting). Dit betekent dat u hiervoor zelf een nieuwe declaratie moet/ kunt indienen.

Voorwaarden voor declareren

Hebt u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan vindt u in de bijlage Administratie van de overeenkomst de voorwaarden voor het declareren.

Hebt u geen overeenkomst met CZ gesloten? Dan declareert u volgens de Betaalvoorwaarden declareren zonder zorgovereenkomst.

U levert in beide situaties uw declaraties digitaal aan via de website van VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Paramedische Zorg.

Wilt u zorg declareren over het voorgaande kalenderjaar? Dan kan dat tot uiterlijk 1 maart van het lopende kalenderjaar.

UZOVI-code

Alle declaraties dient u in onder UZOVI-code (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) 9664 voor de 'Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar: CZ, Delta Lloyd en OHRA'. Dit geldt voor declaraties van alle verzekerden van de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA.

Verrichtingscodes

Bekijk het overzicht van de verrichtingscodes voor eerstelijns oefentherapie. In de beleidsregel van de NZa kunt u de voorwaarden teruglezen waaraan moet worden voldaan als u deze prestaties bij ons in rekening wilt brengen.

Code soort indicatie (CSI)

Voor een juiste afhandeling van de declaratie is het noodzakelijk dat u de juiste code soort indicatie (CSI) vermeldt in de declaratie. Als een onjuiste CSI is meegegeven, dan wordt de declaratie afgewezen en moet u deze opnieuw declareren met de juiste CSI. Bekijk ons overzicht van de CSI.

Ei-standaard: vullen rubriek 422 zorgverlener/ uitvoerder

Lees voor het vullen van rubriek 422: zorgverlener/uitvoerder de speciale instructie.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft. Maak voor het downloaden gebruik van de instructie 'raadplegen retourinformatie'.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact