Aanvraagprocedure overeenkomst oefentherapie vrijgevestigde en Wlz

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst dient u te voldoen aan ons contracteerbeleid. Door middel van een (digitale) vragenlijst toetsen wij of u hieraan voldoet. Wij maken hierbij gebruik van het Zorginkoopportaal van VECOZO. In de aanvraagprocedure moet u een aantal stappen doorlopen. Wilt u een verhuizing van uw praktijk/instelling doorgeven? Dan kunt u direct naar stap 1.

Stap 0: voorbereiding

Voordat u begint met het invullen van de vragenlijst dient u in het bezit te zijn van:

  • een AGB-code voor de praktijk/instelling en voor alle zorgaanbieders die werkzaam zijn in de praktijk/instelling zelf. U kunt deze aanvragen via Vektis;
  • kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) van alle in de eerstelijn werkzame oefentherapeuten.; 

Regel ook tijdig uw toegang tot het Zorginkoopportaal van VECOZO. Zorgaanbieders kunnen voor diverse zorgsoorten gebruik maken van dit Zorginkoopportaal om een contract met zorgverzekeraars af te sluiten. 
Zorg ervoor dat de gegevens van de tekenbevoegde, zoals vastgelegd in het Handelsregister van de KvK, actueel zijn. Daarnaast is het wenselijk dat uw AGB-gegevens in het AGB-register altijd actueel en kloppend zijn.

Stap 1: vragenlijst invullen

Om de vragenlijst in te kunnen vullen, logt u in op de vragenlijstmodule van VECOZO. Onder 'overzicht' vindt u de vragenlijst eerstelijns paramedische zorg. Indien van toepassing dient u een aantal documenten te uploaden, zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst (als de praktijkruimte wordt gehuurd), uittreksel Kamer van Koophandel, statuten van de instelling of een maatschapsovereenkomst (als er sprake is van een maatschap en u vraagt namens de maatschap de overeenkomst aan).

Na het bevestigen van de vragenlijst kunt u de antwoorden online inzien, maar is wijzigen van de gegevens niet meer mogelijk.

Stap 2: beoordeling vragenlijst

Als u de vragenlijst hebt bevestigd, ontvangen wij de gegevens. Wij beoordelen of uw aanvraag voldoet aan het contracteerbeleid. Wij stellen u schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de beoordeling van de vragenlijst. Wij streven ernaar om dat binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag te doen.

Soms kan naar aanleiding van de vragenlijst besloten worden een praktijkbezoek te brengen door de paramedisch zorgadviseur en/ of de zorginkoper van CZ. Het praktijkbezoek heeft als doel een nadere kennismaking, het uitwisselen van informatie of het maken van eventuele aanvullende afspraken.

Stap 3: overeenkomst na goedkeuring

Als wij uw aanvraag goedkeuren, bieden wij u de overeenkomst aan. Voldoet u aan alle voorwaarden die wij in de overeenkomst stellen? Dan kunt u het Individueel Deel (Deel I) van de overeenkomst getekend aan ons terugsturen.

De overeenkomst gaat in op de door u aangegeven datum.
Let op: het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een overeenkomst af te sluiten.

Vragen?

Hebt u vragen over uw aanvraag voor een overeenkomst? Neem dan contact op met Relatiebeheer Zorgverleners.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact