Overeenkomst voetzorg aanvragen

Wilt u een overeenkomst eerstelijns voetzorg bij CZ aanvragen? Dan moet u voldoen aan ons inkoopbeleid. Wij maken hierbij gebruik van het landelijke Zorginkoopportaal van VECOZO. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van VECOZO hebt u een juist en geldig VECOZO-certificaat nodig. Hieronder leest u hier meer over.

Stap 1: voorbereiding

Voordat u kunt beginnen met het aanvragen hebt u het volgende in uw bezit en op orde:

  • juiste registratie van de praktijk/instelling in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (w.o. vertegenwoordigingsbevoegd persoon); 
  • een AGB-code voor alle zorgaanbieders van de praktijk/instelling én voor de praktijk/instelling zelf. U kunt deze aanvragen via Vektis
  • juiste en volledige registratie van de praktijk/instelling in het AGB-register van Vektis; 
  • alle in uw praktijk werkzame podotherapeut(en) hebben de status 'kwaliteitsgeregistreerd' in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP), ongeacht het soort dienstverband, en zijn gediplomeerd lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). 
  • een juist en geldig VECOZO-certificaat. Alle informatie over hoe u zich bij VECOZO (Zorginkoopportaal) kunt aansluiten, welke modules voor u relevant zijn, en antwoorden op technische vragen vindt u via VECOZO.

Als dit niet op orde is, heeft het geen zin om een overeenkomst aan te vragen.

Stap 2: Aanvragen overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg

U kunt een overeenkomst aanvragen door een e-mail te sturen naar de afdeling Relatiebeheer Zorgverleners. Vermeld in deze e-mail de gegevens van uw praktijk. Wij beoordelen of uw praktijk voldoet aan ons inkoopbeleid. 

Stap 3: overeenkomst na goedkeuring

Als wij uw aanvraag goedkeuren, bieden wij u de overeenkomst aan. Bent u akkoord met de inhoud van de overeenkomst en voldoet u aan de gestelde voorwaarden? Dan kunt u de overeenkomst accepteren.

Vragen?

Hebt u vragen over uw aanvraag voor een overeenkomst? Neem dan contact op met Relatiebeheer Zorgverleners.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact