Inkoopbeleid eerstelijns paramedische zorg voor behandelingen ziekte van Parkinson

CZ groep wil de beste zorg voor verzekerden met de ziekte van Parkinson. Daarom sluiten we alleen contracten af met zorgaanbieders die zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Selectief inkoopbeleid eerstelijns Parkinsonzorg

Bij de behandeling van de ziekte van Parkinson zijn vaak verschillende zorgaanbieders betrokken. Zorgaanbieders moeten deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed met elkaar afstemmen.

CZ groep sluit daarom voor de paramedische behandeling van de ziekte Parkinson alleen contracten af met zorgaanbieders die zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Keuze uit meer dan 2000 zorgaanbieders

Elke verzekerde met de ziekte van Parkinson is vrij om zijn eigen zorgaanbieder te kiezen op ParkinsonNet. Ze hebben de keuze uit meer dan 2000 zorgaanbieders.

Wil een verzekerde toch naar een zorgaanbieder die niet is aangesloten bij ParkinsonNet? Dan kan dit gevolgen hebben voor de vergoeding. Verzekerden kunnen dat navragen bij onze klantenservice.

Zo werkt het beleid in de praktijk:

  • U bent een gecontracteerde zorgaanbieder en aangesloten bij ParkinsonNet. Dan kunt u uw patiënt met de ziekte van Parkinson behandelen. U dient de declaraties op de normale manier in en krijgt een vergoeding conform het afgesproken contracttarief. 
  • U bent een gecontracteerde zorgaanbieder maar niet aangesloten bij ParkinsonNet. En uw patiënt heeft een brief met toezegging van CZ. Dan kunt u uw patiënt ook behandelen. U dient de declaraties op de normale manier in en krijgt een vergoeding conform het afgesproken contracttarief. 
  • U bent een gecontracteerde zorgaanbieder maar niet aangesloten bij ParkinsonNet. En uw patiënt heeft ook geen brief met toezegging van CZ. Dan heeft het onze voorkeur dat u de patiënt doorverwijst naar een gecontracteerde zorgaanbieder die is aangesloten bij ParkinsonNet. Die vindt u in de CZ Zorgvinder. Besluit uw patiënt om de behandeling toch bij u te starten ? Dan is er sprake van niet-gecontracteerde zorg. In 2016 betaalt uw patiënt een eigen bijdrage afhankelijk van de polis die is afgesloten bij CZ.

Hoe vraagt uw patiënt om toezegging van CZ?

Voor het aanvragen van een verzoek voor toezegging neemt uw patiënt contact op met de afdeling Medische beoordelingen: (013) 594 91 78 of mbz.paramedisch@cz.nl.

We hebben de volgende gegevens van uw patiënt nodig:  

  • naam, adres en woonplaats
  • het relatienummer
  • de redenen waarom de patiënt naar een niet ParkinsonNet-geregistreerde zorgaanbieder wil
  • de contactgegevens van de gewenste zorgaanbieder

Uitzonderingen op het inkoopbeleid Parkinson

  • Is de reistijd voor de patiënt naar een aangesloten zorgaanbieder langer dan 20 minuten met de auto? Dan helpt CZ bij het vinden van een passende oplossing. De patiënt kan hiervoor contact opnemen via Medische beoordelingen, paramedische zorg: (013) 594 91 78 of mbz.paramedisch@cz.nl
  • Patiënten die voor 1 januari 2016 in behandeling waren bij een zorgaanbieder die niet is aangesloten bij ParkinsonNet, kunnen bij hun zorgaanbieder onder behandeling blijven. Dit geldt ook voor patiënten die na een onderbreking terug onder behandeling komen.

Meer weten?

Voor meer informatie over het inkoopbeleid Parkinson neemt u contact op met het Inkoop Paramedische zorg: inkoopparamedischezorg@cz.nl.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact