Vergoedingenbeleid voetzorg aanvullende verzekeringen

Het beleid van CZ voor voetzorg in verband met diabetes mellitus kunt u hier nalezen.

Voetzorg bij algemene voetproblemen wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering als deze uitgevoerd wordt door een podotherapeut met lidmaatschap bij de NVvP of door een podoloog aangesloten bij de Stichting LOOP of IFPBeV (International Federation of Proprioceptive and Bio-Mechanical Therapies).

Voetzorg in verband met reumatoïde artritis wordt vergoed vanuit de Aanvullende verzekering als deze uitgevoerd wordt door een podotherapeut met lidmaatschap bij de NVvP of een pedicure die aan de volgende eisen voldoet:
  • U bent in het bezit van een geldig certificaat of diploma van een aanvullende opleiding voor het behandelen van diabetespatiënten, reumapatiënten of u bent gediplomeerd medisch pedicure;
  • U bent met uw specialisatie geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP); ProCert
  • U bent met uw specialisatie geregistreerd in het Register Paramedische Voetzorg (RPV); Stipezo
  • U houdt als pedicure praktijk.

Voetzorg in verband met ernstige bloedvatproblemen in de benen wordt vergoed vanuit de Aanvullende verzekering als deze uitgevoerd wordt door een podotherapeut met lidmaatschap bij de NVvP.

Voor alle voetzorg die vanuit de Aanvullende Verzekering gedeclareerd wordt, is een verwijzing van de (huis)arts noodzakelijk. Voor de indicaties reumatoïde artritis en ernstige bloedvatproblemen in de benen is zorgadvies en akkoordverklaring noodzakelijk.

Voor verwerking van uw declaraties vragen wij u tevens het volgende:

U staat met uw specialisatie in Vektis vermeld.

Akkoordverklaringen

Een verzekerde met de indicatie reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen in de benen dient vooraf een zorgadvies/akkoordverklaring in te dienen bij CZ.

Een verzoek tot een akkoordverklaring moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen: 
  • Dien het verzoek schriftelijk in, inclusief (eventueel kopie van) de verwijzing. 
  • Dien het verzoek vóór aanvang van de behandeling bij ons in.

CZ streeft ernaar iedere aanvraag voor een akkoordverklaring binnen 10 werkdagen te beoordelen.

Wilt u weten of een behandeling vergoed wordt?

Kijk dan in de verzekeringsvoorwaarden.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact