Beleid diabetische voetzorg

Wat vergoedt CZ?

CZ is van mening dat alle noodzakelijke voetzorg bij diabetes mellitus vanuit de Basisverzekering wordt vergoed. Het grootste gedeelte van deze voetzorg zal vanuit Ketenzorg geleverd worden. Voor situaties waarin dit niet het geval is, heeft CZ besloten de losse voetzorg in te kopen bij podotherapeuten. In de beleidsregel van de NZa waarin prestaties voor voetzorg bij diabetes mellitus opgenomen zijn en de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera kunt u nalezen welke kaders er gelden. Podotherapeuten kunnen bij de uitvoering van de zorg ervoor kiezen samenwerkingsafspraken met andere voetzorgverleners aan te gaan. Het inkoopbeleid Voetzorg bij diabetes mellitus buiten de keten kunt u hier nalezen. Als u als zorgaanbieder van voetzorg samenwerkt met een of meerdere podotherapeuten en hierover afspraken vastgelegd zijn in een samenwerkingsovereenkomst, kunt u dus toch voetzorg bij deze indicatie verlenen, maar moet u dit met de podotherapeut onderling verrekenen en niet met onze verzekerden.

Ketenzorg

Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus type II die zorg ontvangen van een multidisciplinair team via een zorggroep is inbegrepen in de zorgketen voor diabetes. Behandeling bij specifieke voetproblemen is hierin opgenomen. Het eigen risico is in dit geval niet van toepassing. Maakt u deel uit van zo'n zorggroep? Dan declareert u de zorg rechtstreeks bij die zorggroep.

Wijzigingen

Via Vektis kunt u wijzigingen in de registratie van uw persoonlijke gegevens en praktijkgegevens doorgeven.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact