Contractering en beleid vervoer

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt ieder jaar opnieuw het inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer vast. In het specificatiedocument en selectiedocument staan (nieuwe) toetsingsnormen opgenomen voor de levering/contractering van taxivervoer. 

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf heeft haar inkoopbeleid voor verzekerden openbaar gemaakt door dit per verstrekking te publiceren op de website. U kunt kennis nemen van het inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer en ambulancezorg zoals wij dit naar onze verzekerden communiceren.

Hebt u een overeenkomst met het CZ zorgverzekeringsbedrijf? Lees dan de informatie over de eisen die het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt aan de voertuigen die gebruikt worden voor zittend ziekenvervoer en rolstoelvervoer.

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf controleert of u als vervoerder uw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt. U vindt hier meer informatie over het tot stand komen van deze controles en de uitvoering ervan.

Veelgestelde vragen

In de overeenkomst van het CZ zorgverzekeringsbedrijf staat een stuk over EI vervoer. Wat betekent dit?

Dit betekent dat de zorgaanbieder ook het gedeelte van de Eigen Bijdrage van de verzekerde rechtstreeks via VECOZO bij het CZ zorgverzekeringsbedrijf moet declareren. Het CZ zorgverzekeringsbedrijf vergoedt de gehele nota aan de vervoerder en zorgt zelf voor de incassering van die eigen bijdrage bij de verzekerde.

Kan ik een overzicht krijgen van CZ-verzekerden in mijn regio zodat ik deze actief kan benaderen?

Nee, dit is niet mogelijk. Wij verstrekken wegens bescherming van de privacy geen gegevens over verzekerden.

Krijg ik voor de begeleider van een verzekerde een vergoeding als ik deze ook vervoer?

In de tarieven is rekening gehouden met kosten voor wachttijd en begeleider(s). Deze kosten kunnen derhalve niet (meer) in rekening worden gebracht. Hierbij geldt slechts één uitzondering: indien de verzekerde met begeleider(s) naar een instelling vervoerd wordt en verzekerde onverwacht in de instelling wordt opgenomen terwijl er retourvervoer gepland was, kan op naam van verzekerde het retourvervoer van de begeleider(s) terug naar het oorspronkelijke ophaaladres van verzekerde worden gedeclareerd.
Bekijk alle veelgestelde vragen