Contractering en beleid vervoer

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt ieder jaar opnieuw het inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer vast. In het specificatiedocument en selectiedocument staan (nieuwe) toetsingsnormen opgenomen voor de levering/contractering van taxivervoer. 

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf heeft haar inkoopbeleid voor verzekerden openbaar gemaakt door dit per verstrekking te publiceren op de website. U kunt kennis nemen van het inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer en ambulancezorg zoals wij dit naar onze verzekerden communiceren.

Hebt u een overeenkomst met het CZ zorgverzekeringsbedrijf? Lees dan de informatie over de eisen die het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt aan de voertuigen die gebruikt worden voor zittend ziekenvervoer en rolstoelvervoer.

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf controleert of u als vervoerder uw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt. U vindt hier meer informatie over het tot stand komen van deze controles en de uitvoering ervan.

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of een verzekerde toestemming heeft voor taxivervoer?

De verzekerde ontvangt van de afdeling Medische beoordelingen een akkoordverklaring voor het taxivervoer en behoort de bijgeleverde kopie voor de vervoerder aan de chauffeur te laten zien voor aanvang van de rit. Daarnaast kunt u ook via VECOZO de akkoordverklaringen raadplegen. Ook kunt u ons rechtstreeks bellen: Medische beoordelingen Tilburg (013) 594 98 89.

In de overeenkomst van het CZ zorgverzekeringsbedrijf staat een stuk over EI vervoer. Wat betekent dit?

Dit betekent dat de zorgaanbieder ook het gedeelte van de Eigen Bijdrage van de verzekerde rechtstreeks via VECOZO bij het CZ zorgverzekeringsbedrijf moet declareren. Het CZ zorgverzekeringsbedrijf vergoedt de gehele nota aan de vervoerder en zorgt zelf voor de incassering van die eigen bijdrage bij de verzekerde.

Welk ziekenvervoer komt voor rekening van de Wlz?

Bij dagbehandeling in een GGZ-instelling is sprake van de functies ondersteunende begeleiding en geneeskundige zorg (voorheen activerende begeleiding). Indien sprake is van ondersteunende begeleiding, en als de verzekerde, gezien de medische verklaring van bijvoorbeeld de behandelend psychiater op taxivervoer is aangewezen, heeft hij aanspraak op vervoer op grond van de Wlz. Het behoort tot de taak van het zorgkantoor om te beoordelen of een verzekerde aanspraak heeft op vervoer ten laste van de Wlz en zonodig de GGZ-instelling te wijzen op haar vervoersplicht. Slechts indien geen aanspraak bestaat op vervoer op grond van de Wlz, moet beoordeeld worden of verzekerde alsnog op grond van de Zorgverzekeringswet aanspraak maakt op ziekenvervoer. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding zittend ziekenvervoer dient verzekerde het aparte aanvraagformulier voor vervoer naar een GGZ-instelling volledig in te vullen en te ondertekenen respectievelijk door zijn arts te laten invullen en ondertekenen.
Bekijk alle veelgestelde vragen