Contractering en beleid vervoer

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt ieder jaar opnieuw het inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer vast. In het specificatiedocument en selectiedocument staan (nieuwe) toetsingsnormen opgenomen voor de levering/contractering van taxivervoer. 

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf heeft haar inkoopbeleid voor verzekerden openbaar gemaakt door dit per verstrekking te publiceren op de website. U kunt kennis nemen van het inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer en ambulancezorg zoals wij dit naar onze verzekerden communiceren.

Hebt u een overeenkomst met het CZ zorgverzekeringsbedrijf? Lees dan de informatie over de eisen die het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt aan de voertuigen die gebruikt worden voor zittend ziekenvervoer en rolstoelvervoer.

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf controleert of u als vervoerder uw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt. U vindt hier meer informatie over het tot stand komen van deze controles en de uitvoering ervan.

Veelgestelde vragen

Geeft het CZ zorgverzekeringsbedrijf een aparte vergoeding voor het behalen van het Keurmerk Taxibedrijf?

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf ziet dit keurmerk als een minimumeis waaraan het zittend ziekenvervoer voor haar verzekerden dient te voldoen. Het maakt daarmee deel uit van de algemene bedrijfsvoering (dus ook voor het commerciële en andersoortig vervoer). Hiervoor wordt daarom geen aparte vergoeding gegeven. Met het voldoen aan de eisen van dit keurmerk kunnen taxibedrijven aantonen dat in de uitvoering van de bedrijfsprocessen veiligheid, comfort en imago een grote rol spelen. Deze eisen zijn mede gebaseerd op wet- en regelgeving, de ISO-certificering en tot stand gekomen in overleg met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, KNV Taxi, Consumentenbond, Rover, Chronisch Zieken- en Gehandicapten Raad Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en andere direct belanghebbenden. Hiermee wordt het keurmerk breed gedragen.

In de overeenkomst van het CZ zorgverzekeringsbedrijf staat een stuk over EI vervoer. Wat betekent dit?

Dit betekent dat de zorgaanbieder ook het gedeelte van de Eigen Bijdrage van de verzekerde rechtstreeks via VECOZO bij het CZ zorgverzekeringsbedrijf moet declareren. Het CZ zorgverzekeringsbedrijf vergoedt de gehele nota aan de vervoerder en zorgt zelf voor de incassering van die eigen bijdrage bij de verzekerde.

Wat doe ik als een verzekerde mij geen akkoordverklaring voor vervoer kan laten zien?

Als de verzekerde geen akkoordverklaring kan overhandigen en niet vooraf telefonisch contact met ons heeft opgenomen, dan wordt de rit niet vanuit de Zorgverzekeringswet vergoed. U kunt de verzekerde niet voor rekening van het CZ zorgverzekeringsbedrijf vervoeren en dus wordt de nota niet vergoed. In dat geval kunt u de rit wel rijden, maar moet u zelf met de verzekerde afrekenen. Dergelijke ritten kunnen worden afgerekend tegen het contractueel overeengekomen kortingstarief. Is geen kortingstarief overeengekomen, dan kunt u het straattarief hanteren. Als achteraf alsnog een akkoordverklaring voor deze rit wordt afgegeven, kan volgens de contractuele afspraken deze rit alsnog rechtstreeks via VECOZO worden ingediend.
Bekijk alle veelgestelde vragen