Contractering en beleid vervoer

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt ieder jaar opnieuw het inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer vast. In het specificatiedocument en selectiedocument staan (nieuwe) toetsingsnormen opgenomen voor de levering/contractering van taxivervoer. 

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf heeft haar inkoopbeleid voor verzekerden openbaar gemaakt door dit per verstrekking te publiceren op de website. U kunt kennis nemen van het inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer en ambulancezorg zoals wij dit naar onze verzekerden communiceren.

Hebt u een overeenkomst met het CZ zorgverzekeringsbedrijf? Lees dan de informatie over de eisen die het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt aan de voertuigen die gebruikt worden voor zittend ziekenvervoer en rolstoelvervoer.

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf controleert of u als vervoerder uw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt. U vindt hier meer informatie over het tot stand komen van deze controles en de uitvoering ervan.

Veelgestelde vragen

Hoe zit het met die bepaling van maximaal tweehonderd kilometer?

In principe is de maximale afstand tweehonderd kilometer per enkele rit. Voor een rit langer dan tweehonderd kilometer moet een specifieke akkoordverklaring zijn afgegeven.

Kan ik een contract krijgen als ik niet mee wil werken aan EI vervoer?

Nee, sinds 2010 is dit verplicht voor alle vervoerders. Als u hier niet aan mee wilt werken, kunt u niet in aanmerking komen voor een contract.

Krijg ik voor de begeleider van een verzekerde een vergoeding als ik deze ook vervoer?

In de tarieven is rekening gehouden met kosten voor wachttijd en begeleider(s). Deze kosten kunnen derhalve niet (meer) in rekening worden gebracht. Hierbij geldt slechts één uitzondering: indien de verzekerde met begeleider(s) naar een instelling vervoerd wordt en verzekerde onverwacht in de instelling wordt opgenomen terwijl er retourvervoer gepland was, kan op naam van verzekerde het retourvervoer van de begeleider(s) terug naar het oorspronkelijke ophaaladres van verzekerde worden gedeclareerd.
Bekijk alle veelgestelde vragen