Contractering en beleid vervoer

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt ieder jaar opnieuw het inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer vast. In het specificatiedocument en selectiedocument staan (nieuwe) toetsingsnormen opgenomen voor de levering/contractering van taxivervoer. 

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf heeft haar inkoopbeleid voor verzekerden openbaar gemaakt door dit per verstrekking te publiceren op de website. U kunt kennis nemen van het inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer en ambulancezorg zoals wij dit naar onze verzekerden communiceren.

Hebt u een overeenkomst met het CZ zorgverzekeringsbedrijf? Lees dan de informatie over de eisen die het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt aan de voertuigen die gebruikt worden voor zittend ziekenvervoer en rolstoelvervoer.

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf controleert of u als vervoerder uw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt. U vindt hier meer informatie over het tot stand komen van deze controles en de uitvoering ervan.

Veelgestelde vragen

Geeft het CZ zorgverzekeringsbedrijf een aparte vergoeding voor het behalen van het Keurmerk Taxibedrijf?

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf ziet dit keurmerk als een minimumeis waaraan het zittend ziekenvervoer voor haar verzekerden dient te voldoen. Het maakt daarmee deel uit van de algemene bedrijfsvoering (dus ook voor het commerciële en andersoortig vervoer). Hiervoor wordt daarom geen aparte vergoeding gegeven. Met het voldoen aan de eisen van dit keurmerk kunnen taxibedrijven aantonen dat in de uitvoering van de bedrijfsprocessen veiligheid, comfort en imago een grote rol spelen. Deze eisen zijn mede gebaseerd op wet- en regelgeving, de ISO-certificering en tot stand gekomen in overleg met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, KNV Taxi, Consumentenbond, Rover, Chronisch Zieken- en Gehandicapten Raad Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en andere direct belanghebbenden. Hiermee wordt het keurmerk breed gedragen.

Hoe zit het met die bepaling van maximaal tweehonderd kilometer?

In principe is de maximale afstand tweehonderd kilometer per enkele rit. Voor een rit langer dan tweehonderd kilometer moet een specifieke akkoordverklaring zijn afgegeven.

In de overeenkomst van het CZ zorgverzekeringsbedrijf staat een stuk over EI vervoer. Wat betekent dit?

Dit betekent dat de zorgaanbieder ook het gedeelte van de Eigen Bijdrage van de verzekerde rechtstreeks via VECOZO bij het CZ zorgverzekeringsbedrijf moet declareren. Het CZ zorgverzekeringsbedrijf vergoedt de gehele nota aan de vervoerder en zorgt zelf voor de incassering van die eigen bijdrage bij de verzekerde.
Bekijk alle veelgestelde vragen

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact