Contractering en beleid vervoer

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt ieder jaar opnieuw het inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer vast. In het specificatiedocument en selectiedocument staan (nieuwe) toetsingsnormen opgenomen voor de levering/contractering van taxivervoer. 

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf heeft haar inkoopbeleid voor verzekerden openbaar gemaakt door dit per verstrekking te publiceren op de website. U kunt kennis nemen van het inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer en ambulancezorg zoals wij dit naar onze verzekerden communiceren.

Hebt u een overeenkomst met het CZ zorgverzekeringsbedrijf? Lees dan de informatie over de eisen die het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt aan de voertuigen die gebruikt worden voor zittend ziekenvervoer en rolstoelvervoer.

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf controleert of u als vervoerder uw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt. U vindt hier meer informatie over het tot stand komen van deze controles en de uitvoering ervan.

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of een verzekerde toestemming heeft voor taxivervoer?

De verzekerde ontvangt van de afdeling Medische beoordelingen een akkoordverklaring voor het taxivervoer en behoort de bijgeleverde kopie voor de vervoerder aan de chauffeur te laten zien voor aanvang van de rit. Daarnaast kunt u ook via VECOZO de akkoordverklaringen raadplegen. Ook kunt u ons rechtstreeks bellen: Medische beoordelingen Tilburg (013) 594 98 89.

Hoe zit het met de eigen bijdrage voor vervoer?

De eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer bedraagt voor 2017 € 100,- per verzekerde per kalenderjaar.

Is het een probleem als we met onze software voor de heen- en terugrit niet verschillende aantallen kilometers kunnen invoeren?

Dit is geen probleem voor het CZ zorgverzekeringsbedrijf, aangezien we toch altijd de snelste route via Routenet routeplanner opvragen.

Bekijk alle veelgestelde vragen