Wet- en regelgeving vervoer

Zittend ziekenvervoer is zorg in het kader van de uitvoering van de Zvw (artikel 10). Hierin wordt verwezen naar het Besluit Zorgverzekeringswet (artikel 2.13 tot en met 2.16), waarin wordt verwezen naar de Ministeriële Regeling (zie artikel 2.37, vooral in verband met de eigen bijdrage. In 2017 bedraagt de wettelijke eigen bijdrage € 100,- (€ 101,- in 2018).

Zorggarantie

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf heeft met een groot aantal taxivervoerders in Nederland afspraken gemaakt over de kwaliteit van het zittend ziekenvervoer. Voor vervoer intern tussen verschillende vestigingen is het betreffende ziekenhuis zelf verantwoordelijk.

Kortingsregeling

Er zijn verzekerden die volgens de Regeling Ziekenvervoer Zorgverzekeringswet geen recht hebben op een vergoeding van hun vervoer. Met de meeste gecontracteerde taxivervoerders in Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, de Zuid-Hollandse Eilanden en het gebied van Gelderland tussen Maas en Waal heeft het CZ zorgverzekeringsbedrijf voor deze verzekerden een kortingsregeling afgesproken. Er zijn verschillende soorten kortingen, zoals een vast kortingspercentage op normale tarieven en een lager tarief per kilometer (het contracttarief).

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact