Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Beleid

Sinds 2015 behoort de zintuiglijk gehandicaptenzorg tot de Zorgverzekeringswet (Zvw). In het zorginkoopbeleid leest u hoe CZ groep de inkoop van zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG) vormgeeft. Ook vindt u er de eisen waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een contract.

Hoe krijg ik een overeenkomst?

Hebt u al een contract met CZ groep? Dan komt u ook in het nieuwe inkoopjaar in aanmerking voor een overeenkomst, als u voldoet aan de voorwaarden uit het zorginkoopbeleid. U maakt uw interesse in een contract kenbaar door een offerte in te sturen. Over het omzetplafond wordt jaarlijks onderhandeld.

Hebt u nog geen contract met CZ groep? Dan moet u kenbaar maken dat u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst. Dit doet u door een e-mail te sturen naar Relatiebeheer Zorgverleners. Daarnaast stuurt u ons een motivatie, WTZi-toelating, ingevulde bestuursverklaring en inschrijving bij de Kamer van Koophandel toe. Meer informatie over deze eisen vindt u in het zorginkoopbeleid.

Hoe werkt declareren?

Bekijk meer informatie over het declareren van ZG.