Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Beleid

Sinds 2015 behoort de zintuiglijk gehandicaptenzorg tot de Zorgverzekeringswet (Zvw). In het zorginkoopbeleid van 2017 leest u hoe CZ groep de inkoop van zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG) vormgeeft. Ook vindt u er de eisen waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een contract.

Eigen zorginkoopbeleid

De inkoopgids voor 2016 werd door zorgverzekeraars samen opgesteld. In 2017 heeft CZ groep een eigen zorginkoopbeleid opgesteld voor CZ-verzekerden. De inkoop van ZG is in 2017 dan ook niet meer op basis van representatie.

Hoe krijg ik een overeenkomst?

Hebt u al een contract met CZ groep? Dan komt u ook in het nieuwe inkoopjaar in aanmerking voor een overeenkomst, als u voldoet aan de voorwaarden uit het zorginkoopbeleid. U maakt uw interesse in een contract kenbaar door een offerte in te sturen. Over het omzetplafond wordt jaarlijks onderhandeld.

Hebt u nog geen contract met CZ groep? Dan moet u kenbaar maken dat u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst. Dit doet u door een e-mail te sturen naar Relatiebeheer Zorgverleners. Daarnaast stuurt u ons een motivatie, WTZi-toelating en inschrijving bij de Kamer van Koophandel toe. Meer informatie over deze eisen vindt u in het zorginkoopbeleid.

Het inkooptraject voor 2017 is gesloten

Naar verwachting start het inkooptraject voor 2018 in juni 2017.

Hoe werkt declareren?

Bekijk meer informatie over het declareren van ZG.