Waarom CZ groep sommige zorg selectief inkoopt

CZ groep wil de beste zorg voor haar klanten. Daarom contracteren we voor bepaalde behandelingen of aandoeningen alleen gespecialiseerde zorgverleners.

Selectief inkopen voor goede, betaalbare zorg

Jaarlijks maken we afspraken met zorgverleners over de kwaliteit en prijs van hun zorg. Maar bij sommige zorg gaan we nog verder en voeren we een beleid van ‘selectieve inkoop’. Dan sluiten we alleen contracten af met zorgaanbieders die voldoen aan onze strenge kwaliteitseisen.

Hoe bepalen we onze kwaliteitseisen?

De kwaliteitseisen die CZ groep stelt aan zorgaanbieders bepalen we zorgvuldig en in nauw overleg met beroepsverenigingen, ouderverenigingen en specialisten. We volgen landelijke normen maar stellen soms zelf ook hogere normen om de kwaliteit verder te verbeteren.

We toetsen ziekenhuizen bijvoorbeeld op aantal operaties per ziekenhuis en per chirurg per jaar, het aantal chirurgen per ziekenhuis, de aanwezigheid van een multidisciplinair behandelteam en de registratie van alle behandelgegevens. Ook nemen we verschillende uitkomstindicatoren mee in de beoordeling van de kwaliteit van de geleverde zorg, zoals complicaties bij heroperaties.

Beste zorg in 2017

Voor 2017 heeft CZ groep weer zorgverleners beoordeeld voor de behandeling van borstkanker, bariatrie, schisis, langdurige infectie na heup of knieprothese en de behandeling van basaal- en/of plaveiselcelcarcinoom. Wilt u weten welke zorgverleners aan de kwaliteitseisen van CZ voldoen? Bekijk de beoordelingen voor 2017 voor borstkankerzorgzorg bij bariatrieschisisinfectieprothesiologie en Mohs-chirurgie bij huidkanker. Onze verzekerden krijgen de hoogste vergoeding als zij kiezen voor onze gecontracteerde en gespecialiseerde zorgverleners. Wil men toch naar een zorgverlener die géén contract met ons heeft? Dan kan het zijn dat de vergoeding lager is. De hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg hangt af van het pakket dat een verzekerde heeft gekozen.

Beste zorg in 2018

Ook voor volgend jaar gaat CZ groep weer zorgverleners beoordelen voor bovenstaande behandelingen. Vanaf juli 2017 vindt u op onze website al welke zorgaanbieders voldoen aan onze selectieve inkoopeisen. En dus mogelijk in aanmerking komen voor een contract. Medio november 2017 vindt u in de Zorgvinder welke zorgverleners daadwerkelijk worden gecontracteerd voor het uitvoeren van deze behandelingen in 2018.

Vragen?

Krijgt u vragen van verzekerden van de CZ groep over onze selectieve inkoop? Verwijs ze door naar het CZ Zorgteam: (013) 594 91 10 (ma-vr, 9:00-17:00 uur)