Waarom we sommige zorg selectief inkopen

CZ groep wil de beste zorg voor haar verzekerden. Daarom contracteren we voor bepaalde behandelingen of aandoeningen alleen gespecialiseerde zorgaanbieders. Wij geloven namelijk dat de zorg beter wordt als zorgaanbieders doen waar ze goed in zijn.

De beste zorg, voor iedereen

CZ groep vindt dat goede zorg bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen. Daarom maken we jaarlijks afspraken met u als zorgaanbieder over de kwaliteit en prijs van zorg.

Selectief inkopen voor goede, betaalbare zorg

Maar we gaan vérder. Sommige zorg kopen we selectief in. Dan sluiten we alleen contracten met zorgaanbieders die voldoen aan onze kwaliteitseisen.

Dat doen we bijvoorbeeld voor de behandeling van bariatrie, schisis, basaal- en/of plaveiselcelcarcinoom in het gelaat door Mohs’ chirurgie en langdurige infectie na heup of knieprothese (infectieprothesiologie). Wij kopen deze zorg selectief in en dus niet bij alle zorgaanbieders. Ook de behandeling van etalagebenen door een gespecialiseerde fysiotherapeut kopen we selectief in. Net als de behandeling van ernstige eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen door een GGZ-zorgaanbieder.

Beste zorg in 2018

Ook voor volgend jaar gaat CZ groep weer zorgaanbieders beoordelen voor deze behandelingen. Wilt u weten welke zorgaanbieders voor 2018 aan onze kwaliteitseisen voldoen? Bekijk de beoordelingen voor zorg bij bariatrie, schisis, infectieprothesiologie en Mohs-chirurgie bij huidkanker. Medio november 2017 vindt u in de Zorgvinder welke zorgaanbieders daadwerkelijk worden gecontracteerd voor het uitvoeren van deze behandelingen in 2018.

Beste zorg in 2017

Wilt u weten welke zorgaanbieders in 2017 aan onze kwaliteitseisen voldoen? Bekijk de beoordelingen voor 2017 voor zorg bij borstkankerzorg,  bariatrie,  schisis,  infectieprothesiologie en Mohs-chirurgie bij huidkanker.

In de Zorgvinder vindt u welke zorgaanbieders we daadwerkelijk hebben gecontracteerd voor het uitvoeren van deze behandelingen in 2017

Hoe bepalen we onze kwaliteitseisen?

De kwaliteitseisen die we stellen, bepalen we zorgvuldig en in nauw overleg met beroepsverenigingen, ouderverenigingen, patiëntenverenigingen en specialisten. Deze lichten we toe in het zorginkoopbeleid en in de verschillende verantwoordingsdocumenten. We volgen hierbij landelijke normen, maar stellen soms zelf ook hogere normen om de kwaliteit verder te verbeteren. Voldoet u niet aan de gestelde inkoopvoorwaarden? Dan krijgt u geen overeenkomst.

Lagere vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg

Onze verzekerden krijgen de hoogste vergoeding als zij kiezen voor onze gecontracteerde en gespecialiseerde zorgaanbieders. Wil men toch naar een zorgaanbieder die géén contract met ons heeft? Dan kan het zijn dat de vergoeding lager is. De hoogte van de vergoeding hangt dan af van het pakket dat een verzekerde heeft gekozen.

Vragen?

Krijgt u vragen van verzekerden van de CZ groep over onze selectieve inkoop? Verwijst u ze dan door naar het CZ Zorgteam: (013) 594 91 10 (ma-vr, 9:00-17:00 uur)