Overeenkomst hulpmiddelen 2016

Hieronder informeren wij u over de inhoud van de overeenkomst 2016.

Het Algemeen Deel (deel II) van de Overeenkomst Hulpmiddelen 2016 is voor alle hulpmiddelen gelijk. Vanaf dit jaar zetten we de gehele zorgovereenkomst op onze zorgaanbiedersite. U krijgt alleen het Individueel deel en de bijbehorende tariefbijlage toegestuurd. Op het Individueel deel staat een pincode. Met deze pincode kunt u de betreffende zorgovereenkomst openen. Ook alle bijlagen zijn hierin opgenomen. Het Individueel deel stuurt u net als voorgaande jaren ondertekend terug.

Download het algemeen deel van de overeenkomst hulpmiddelen

Stilzwijgende verlenging 2016

De stilzwijgende verlenging is van toepassing op de volgende overeenkomsten; tenzij andere afspraken gemaakt zijn.

  Pro- en orthesen
028  Confectieorthesen 
030  Zit- en ligorthesen kinderen 
031  Oogprothesen 
087  Sta orthesen 
088  Zit- en ligorthesen volwassenen 
091  Kappen ter bescherming van de schedel 
092  Gelaatsprothesen 

  Voet/schoen 
014  Orthopedische schoenen 
032  Verband- en allergeenvrije schoenen 

  Communicatiehulpmiddelen
059  Schrijfmachines en rekenmachines 
062  Bladomslagapparatuur 
063  Daisy-apparatuur 
064  Voorleesapparatuur en memoapparatuur 
065  Hulpmiddel voor telefonie 
069  Tactiele leesapparatuur met toebehoren 
094  Persoonlijke alarmeringssystemen 
161  In- en uitvoerapparatuur en computerprogrammatuur 
162  Communicatieapparatuur bij motorische en mentale stoornissen 

  Inrichtingselementen
071  Aangepaste tafels 
072  Aangepaste stoelen kinderen 
073  Anti-decubitusmateriaal 
076  Aangepaste stoelen 
100  Centrale depothouder bedden 
120  Kortdurende uitleen 
121  Bedden kortdurend 

  Mobiliteit
042  Loopfietsen
079  Eenvoudige loophulpmiddelen voor slechtzienden 

  Verbruiksartikelen 
022  Trachea en stemprothesen 
115  Diabetestestmateriaal 

  Ademhaling
049  OSAS-apparatuur 
101  MRA beugels 

  Medische apparatuur 
036  Insulinepompen 
110  Eventrecording 

  Haarwerken 
043  Haarwerken en pruiken 

  Horen
067  Wek- en waarschuwingsinstallaties 
097  Ringleidingen, FM- en IR apparatuur 

  Ader- en/of lymfeondersteuning 
016  Elastische kousen 

  Zien 
020  Gezichtshulpmiddelen 
046  Bijzondere optische hulpmiddelen 
047  Beeldschermloepen