Overeenkomst hulpmiddelen 2017

Hieronder informeren wij u over de inhoud van de overeenkomst 2017.

Het Algemeen Deel (deel II) van de Overeenkomst Hulpmiddelen 2017 is voor alle hulpmiddelen gelijk.

Download het algemeen deel van de overeenkomst Hulpmiddelen

Contractering

Sinds afgelopen jaar zetten we de gehele zorgovereenkomst op onze zorgaanbiedersite. U krijgt alleen het Individueel Deel en de bijbehorende tariefbijlage toegestuurd. Op het Individueel Deel staat een pincode. Met deze pincode kunt u de betreffende zorgovereenkomst openen. Het Individueel Deel stuurt u net als voorgaande jaren ondertekend terug.

Digitale contractering Hulpmiddelen 2017

Vanaf dit jaar worden de overeenkomsten (023) Mammaprothesen en (043) Haarwerken en Pruiken alléén nog digitaal via het Zorginkoopportaal van VECOZO aangeboden.

Het Zorginkoopportaal biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars uitgebreide digitale ondersteuning bij de totstandkoming van contractafspraken; vanaf de aanvraag voor een contract tot de digitale ondertekening. Met het Zorginkoopportaal streeft VECOZO naar uniformiteit binnen de zorginkoop en administratieve lastenverlichting voor de betrokken zorgpartijen.

Wanneer uw overeenkomst gereed staat, ontvangt u een notificatie e-mail van VECOZO. Op het Zorginkoopportaal van VECOZO vindt u het Individueel Deel en de bijbehorende tariefbijlage terug.

Op het Individueel Deel staat een pincode. Met deze pincode kunt u de betreffende onderstaande zorgovereenkomst openen. Het Individueel Deel ondertekent u via de digitale procedure.

Stilzwijgende verlenging 2017

De stilzwijgende verlenging is van toepassing op de volgende overeenkomsten; tenzij andere afspraken gemaakt zijn.

  Pro- en orthesen
031  Oogprothesen 
087  Sta orthesen 
092  Gelaatsprothesen 
163  Prothesen 
164  Orthesen 
  Voet/schoen 
014  Orthopedische schoenen 
032  Verband- en allergeenvrije schoenen 
  Inrichtingselementen
071  Aangepaste tafels 
072  Aangepaste stoelen kinderen 
073  Anti-decubitusmateriaal 
096  Centrale depothouder kindervoorzieningen 
  Verbruiksartikelen 
022  Trachea en stemprothesen 
  Ademhaling
078  Apparatuur voor positieve uitademingsdruk 
081  Vernevelapparatuur 
082  Slijmuitzuigapparatuur 
  Medische apparatuur 
050  Infuuspompen 
052  Uitwendige elektrostimulators 
  Ader- en/of lymfeondersteuning 
045  Compressie apparatuur 
  Zien 
020  Gezichtshulpmiddelen 
047  Beeldschermloepen 
  Horen
053  Soloapparatuur 
067  Wek- en waarschuwingsinstallaties 
119  Softband 
  Voeding 
113  Dieetpreparaten 
  Mobiliteit
040  Kinderloophulpmiddelen 
079  Eenvoudige loophulpmiddelen voor slechtzienden 
084  Blindengeleidehonden 
085  Hulphonden 
086  Robotmanipulator en eetapparaten 
  Communicatiehulpmiddelen
063  Daisy-apparatuur 
065  Hulpmiddel voor telefonie 
094  Persoonlijke alarmeringssystemen 
161  In- en uitvoerapparatuur en computerprogrammatuur 
162  Communicatieapparatuur bij motorische en mentale stoornissen