Zorgaanbieder inkoopbeleid

Zorginkoopbeleid

Hoe zien wij de zorgontwikkeling? En wat zijn de uitgangspunten van ons inkoopproces?

Zorginkoopbeleid 2019

Of bekijk het inkoopbeleid van 2018

Samenloopcontroles vanaf 1 april 2018

Vanaf 1 april 2018 wijzen zorgverzekeraars declaraties af voor zorg die is verleend aan verzekerden die in een Wlz-instelling verblijf met behandeling krijgen. Het gaat daarbij om declaraties voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, huisartsenzorg, mondzorg, farmaceutische zorg, eerstelijnsdiagnostiek en niet-persoonsgebonden hulpmiddelenzorg.

Meer over de uitvoering van de uniforme controles op samenloop Zvw en Wlz

Toekomstbestendige dementiezorg

Wij willen dat iedereen met dementie kan blijven rekenen op goede zorg en ondersteuning. Daarom verbeteren we met zorgaanbieders het zorgpad dementie. Bijvoorbeeld met nieuwe zorgconcepten en tools. Ontdek hoe dit ú kan helpen.

Samen beslissen invoeren in 10 stappen

‘Samen Beslissen’; maar liefst 98% van uw patiënten wil het. Dat alleen al zou reden genoeg voor u moeten zijn om Samen Beslissen in te voeren. Maar waar begint u? Bekijk de 10 stappen die u helpen om Samen Beslissen in te voeren in uw dagelijkse praktijk.

Ontwikkelingen en innovatie in de zorg

Nieuwe technologieën maken steeds meer mogelijk voor patiënt en zorgaanbieder. Daarom stimuleren we slimme innovaties die zorgprocessen verbeteren en zorg betaalbaar en bereikbaar houden. Bijvoorbeeld bij complexe wondzorg en palliatieve zorg.

Geboortezorg

Hulpmiddelen

GGZ