Vergoedingen bij kanker

Als bij u of iemand in uw omgeving kanker is vastgesteld, dan zijn er vaak verschillende soorten zorg nodig. Met welke soorten zorg kunt u te maken krijgen, en wat zijn de vergoedingen daarbij? In het alfabetische overzicht hieronder vindt u meer informatie.

Beweegprogramma 
Deze worden gegeven door een fysiotherapeut en richten zich op voornamelijk op herstel, het voorkomen van verdere klachten of bevordering van de gezondheid bij chronische ziekte. 

Care for Cancer
De oncologieverpleegkundigen van Care for Cancer komen bij u thuis, beantwoorden vragen over de diagnose en behandeling en geven voorlichting over aanvullende zorgmogelijkheden zoals inloophuizen of patiëntenorganisaties. Care for Cancer sluit aan op de zorg van het ziekenhuis.

Erfelijkheidsonderzoek
Erfelijke aanleg kan de oorzaak zijn van kanker. Bij een erfelijkheidsonderzoek wordt dit onderzocht.

Fysiotherapie
Mensen met kanker kunnen, als gevolg van de ziekte of de behandeling, problemen ondervinden bij het bewegen. Een fysiotherapeut kan door oefeningen, therapie of advies helpen bij deze problemen. 

Haarwerken, pruiken en andere soorten hoofdbedekking
Haarverlies kan een gevolg zijn van (de behandeling van) kanker. 

Hospice
In een hospice worden mensen verzorgd die in een vergevorderd stadium van hun ziekte zijn. Vaak heeft een hospice een huiselijke sfeer, zodat de kwaliteit van leven zo goed mogelijk is. 

Hulpmiddelen
Als u kanker hebt of hebt gehad, kunt u baat hebben bij aangepast meubilair als een bed, medische apparatuur of hulpmiddelen die bijvoorbeeld vocht afdrijven. Hulpmiddelen in bruikleen worden de eerste 26 weken vergoed uit uw basisverzekering.

Inloophuizen
Bent u (ex-)kankerpatiënt? Dan krijgt u een vergoeding voor verblijf in een inloophuis.

Logeerkosten
U kunt overnachten in een logeerhuis (zoals een Ronald McDonald huis of overblijfhuis bij een ziekenhuis) als uw partner of kind met kanker is opgenomen in een ziekenhuis. 

Oncologische nazorg
U kunt oncologische nazorg vergoed krijgen vanuit uw aanvullende verzekering. U krijgt een vergoeding als de oncologische nazorg is voorgeschreven door uw oncoloog of revalidatiearts en u naar een door ons gecontracteerde instelling gaat.

Reiskosten voor ouders
Als bij uw kind de diagnose kanker is gesteld en moet worden opgenomen in een ziekenhuis of in een ZBC buiten uw woonplaats, kunt u (een gedeelte van) uw reiskosten vergoed krijgen. 

Second opinion
Een second opinion, de mening van een andere arts, kan veel van uw twijfels wegnemen. Wilt u vragen over uw ziekte en de behandelmogelijkheden voorleggen aan een andere specialist? 

Vervoer niet per ambulance
Mensen met kanker kunnen aangewezen zijn op zittend ziekenvervoer voor bijvoorbeeld een chemobehandeling in het ziekenhuis: per openbaar vervoer, taxi of een particuliere auto.

Verpleging en verzorging 
De verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging die u thuis ontvangt, wordt vergoed door uw zorgverzekering. Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan of wondverzorging.

Staat de vergoeding die u zoekt er niet bij? Kijk dan in het overzicht Vergoedingen.

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp valt onder de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning). De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeenten. U kunt voor uitvoering van de Wmo terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Waarbij helpt het CZ Zorgteam?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met uw persoonlijke situatie te maken hebben.

CZ Zorgteam