Zorg nodig bij somberheid

Hebt u somberheidsklachten (of misschien een depressie)? Dan krijgt u mogelijk met verschillende zorgverleners te maken zoals:

Huisarts
Ga met aanhoudende somberheidsklachten of kenmerken van een depressie naar de huisarts. Deze kan u bij lichte klachten zelf behandelen of de mogelijkheden voor een behandeling bij een andere zorgverlener met u bespreken en u een advies geven.
Praktijkondersteuner GGZ
De praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheids Zorg (meestal werkzaam in de huisartsenpraktijk) is opgeleid voor het opsporen en behandelen van psychische klachten. De praktijkondersteuner behandelt lichte en matig ernstige klachten , samen met de huisarts. En stelt de huisarts beter in staat om gericht te verwijzen naar bijvoorbeeld een GZ-psycholoog, de verslavingszorg of een psychiater.
Psychiater
De psychiater behandelt mensen met psychische en psychiatrische stoornissen, dus ook depressies en stemmingsstoornissen. Een behandeling bestaat vrijwel altijd uit medicijnen of psychotherapie of een combinatie hiervan.
Klinisch psycholoog
Deze behandelt patiënten door middel van psychotherapie welke vooral gebruikt wordt bij patiënten met langdurige klachten.
Psycholoog
De psycholoog bespreekt met u wat de mogelijke oorzaken van uw somberheidsklachten zijn en wat er aan gedaan kan worden. Uw eerste aanspreekpunt en voor psychologische zorg is uw huisarts. Hij kan u zelf behandelen of u eventueel doorverwijzen naar een psycholoog.
Psychotherapeut
In gesprekken bespreekt de psychotherapeut uw klachten en problemen. Een psychotherapeut hoeft geen artsopleiding te hebben, maar moet wel een erkende opleiding tot psychotherapeut hebben gevolgd.
Cursus zelfmanagement
De cursus is erop gericht dat u zelf (een deel van) de zorg verricht die in verband met uw somberheid nodig is. U bent hierdoor in staat om uzelf te helpen. Zo houdt u zelf regie over uw aandoening.
Internettherapie
Op internet zijn verschillende zelfhulpprogramma’s te vinden voor mensen met somberheidsklachten, depressieve klachten of met een depressie. Het onderstaande programma heeft CZ erkend. Wanneer u een verwijzing heeft van uw huisarts, ontvangt u een vergoeding vanuit Generalistische Basis GGZ voor het programma: Kleur je leven: Een online cursus van acht lessen van 30 minuten en één opfrisles om zelfstandig uw somberheidsklachten aan te pakken. Alleen op verwijzing van uw huisarts.

Goede zorg

CZ investeert in goede geestelijke gezondheidszorg. Wij maken alleen afspraken met zorgverleners die somberheidsklachten volgens een aanbevolen methode behandelen. Zo weet u dat u bij somberheid goed geholpen en begeleid wordt. Ook streeft CZ naar korte wachttijden. Wij willen dat u binnen drie weken hulp krijgt.

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Waarbij helpt het CZ Zorgteam?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met uw persoonlijke situatie te maken hebben.

CZ Zorgteam