Bevallen in een geboortecentrum

CZ mag alleen geboortecentra een vergoeding geven die een contract met ons hebben. Waarom is dat? En heeft úw geboortecentrum een contract met CZ?

Gecontracteerd of niet-gecontracteerd?

CZ maakt afspraken met de meeste zorgverleners in Nederland. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de geleverde zorg. Die afspraken leggen we vast in een contract. Zorgverleners met zo’n contract noemen we gecontracteerde zorgverleners. 

Als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat, krijgt u uw zorg volledig vergoed. Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijgt u uw zorg meestal gedeeltelijk vergoed (afhankelijk van de polis die u hebt).

We vergoeden alleen gecontracteerde geboortecentra

Er is één belangrijke uitzondering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat zorgverzekeraars alleen gecontracteerde geboortecentra mag vergoeden. U krijgt dus niets vergoed als u naar een geboortecentrum gaat dat geen contract met ons heeft. Waarom is dat? En hoe voorkomt u onverwacht hoge kosten?

De beste zorg voor u en uw kind 

CZ wil de beste zorg voor u en uw kind. Daarom stellen we hoge eisen aan zorg van geboortecentra. 
We verlangen bijvoorbeeld dat een geboortecentrum bij een ziekenhuis is gevestigd. Zodat specialistische hulp altijd dichtbij is. Ook zijn er wettelijke afspraken over besparingen in de zorg. Bijvoorbeeld over pijnbestrijding met lachgas. Wil een geboortecentrum geen afspraken maken? Dan mogen we als zorgverzekeraar het geboortecentrum niet contracteren. En mogen we ook de zorg die u daar krijgt niet vergoeden. 

Ook geen vergoeding bij een restitutiepolis

Hoe zit het dan bij een restitutiepolis waarbij u vrije keuze hebt in zorgverleners en zorgt krijgt vergoed tot het wettelijk vastgestelde tarief? Zelfs met een restitutiepolis (bij ons de Zorgkeuzepolis) krijgt u de zorg van niet-gecontracteerde geboortecentra niet vergoed. U betaalt dus de gehele nota zelf. 

Heeft uw geboortecentrum een contract met CZ?

Op zorg vinden op onze website vindt u of we een contract hebben met het geboortecentrum. Controleer ook bij uw verloskundige of uw geboortecentrum of ze een contract hebben met CZ. U kunt natuurlijk ook altijd kiezen voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis


Hebt u nog vragen? Neem contact op met onze klantenservice. 

Meer weten?

Hoe kopen we geboortezorg in?
Kraamzorg - vergoedingen