Het klachtrecht

Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop u behandeld bent, heeft u verschillende mogelijkheden om uw ontevredenheid kenbaar te maken. Het heeft de voorkeur allereerst uw onvrede/klacht te bespreken met de betrokken zorgverlener, desgewenst via de klachtenfunctionaris van de instelling. Wilt u dit niet of heeft dit niet tot een bevredigende oplossing geleid, dan kunt u uw klacht ter beoordeling voorleggen aan de klachtencommissie waar de zorgverlener bij is aangesloten of bij een (tucht)rechterlijke instantie. Wilt u eerst inlichtingen of advies inwinnen over patiƫntenrechten of klachtmogelijkheden dan kunt u contact opnemen met de afdeling informatie en klachtenopvang van de Zorgbelangorganisatie in uw regio. Ook kunt u daar terecht als u alleen een melding wilt doen van uw onvrede zonder verdere actie te ondernemen, dit kan eventueel anoniem. Wilt u hulp bij het schrijven van een klachtenbrief over uw zorgverlener? CZ Klachten zorgverleners kan u daarbij helpen.

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur