Uw recht op vrije keuze van een zorgverlener

Vertrouwen hebben in uw behandelaar is de basis voor een geslaagde behandeling.
U hebt daarom in principe het recht zelf een zorgverlener te kiezen. Dit houdt ook in dat u, indien u dat wenst, van zorgverlener kunt veranderen. Om verschillende redenen blijkt dit in de praktijk niet altijd mogelijk.

Zo kan het voorkomen dat de afstand tussen uw huis en de praktijk van een huisarts te groot is, waardoor hij ingeval van spoed niet tijdig bij u kan zijn. Ook kan het voorkomen dat de praktijk van de door u gekozen zorgverlener vol is. Verder is het niet uitgesloten dat in een bepaald gebied voor de benodigde behandeling maar één zorgverlener beschikbaar is. Tot slot gelden tussen zorgverleners afspraken die de overstapmogelijkheid na waarneming door een collega tijdelijk beperken.

Second opinion (tweede mening)

Het recht op vrije keuze van een zorgverlener omvat ook het recht op een second opinion: dit is het vragen van een tweede mening aan een andere deskundige dan de behandelend arts. Deze geeft op verzoek zijn mening, maar neemt in principe de behandeling niet over.

Wanneer second opinion?

In principe kunt u over iedere behandeling een tweede mening vragen. Bijvoorbeeld als u meer zekerheid wilt hebben over de gestelde diagnose, omdat u wilt weten of een andere behandeling mogelijk is, of omdat u over de voorgestelde behandeling eerst nog de mening van een andere arts wilt horen. Wilt u een second opinion? Het CZ Zorgteam kan u doorverwijzen. Ook is het mogelijk om een gratis second opinion te krijgen van een internationale topspecialist via Best Doctors.

Keuze voor niet-gecontracteerde zorgverlener

U kunt er voor kiezen om naar een zorgverlener te gaan waar CZ geen afspraken mee heeft gemaakt over prijs en kwaliteit. Dit kan wel gevolgen hebben voor wat u vergoed krijgt. Bekijk alle vergoedingen

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met uw persoonlijke situatie te maken hebben.

CZ Zorgteam