Actueel

Krijgt u zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Stel uw vraag tijdens het inloopspreekuur

Hebt u of heeft uw naaste langdurig intensieve zorg nodig? Dan komt er een hoop op u af. Welke zorgmogelijkheden zijn er?

Kwaliteit verpleeghuizen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft bekend gemaakt dat een aantal verpleeghuizen extra aandacht behoeft omdat de kwaliteit niet voldoende is.

Huishoudelijke hulp

Hebt u een modulair pakket thuis (mpt) of krijgt u overbruggingszorg? Dan wordt vanaf nu huishoudelijke hulp geregeld door de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorg met een laag ZorgZwaartePakket

Woonde u vorig jaar niet in een zorginstelling en hebt u een laag ZorgZwaartePakket? Dan hebben we u gevraagd of u naar een instelling wilt verhuizen.