Actueel

Krijgt u zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Kwaliteit verpleeghuizen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft bekend gemaakt dat een aantal verpleeghuizen extra aandacht behoeft omdat de kwaliteit niet voldoende is.

Huishoudelijke hulp

Hebt u een modulair pakket thuis (mpt) of krijgt u overbruggingszorg? Dan wordt vanaf nu huishoudelijke hulp geregeld door de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorg met een laag ZorgZwaartePakket

Woonde u vorig jaar niet in een zorginstelling en hebt u een laag ZorgZwaartePakket? Dan hebben we u gevraagd of u naar een instelling wilt verhuizen.