Ik heb al een pgb

Zijn uw zorgverleners goedgekeurd? Dan kunt u zorg inkopen. Daar komt veel bij kijken. Wat moet u weten? En waar moet u op letten als u een pgb hebt?

Bij een pgb horen regels

Houdt u zich niet aan deze regels? Dat heeft gevolgen voor uw pgb. Soms moet u zelfs (een deel van) uw pgb terugbetalen. Dít zijn de regels die horen bij het pgb.

U betaalt een eigen bijdrage

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage als u langdurige zorg ontvangt. Het CAK bepaalt uw eigen bijdrage en stuurt u rekeningen.

Uw zorg wijzigen

Wilt u uw zorg beëindigen? Of wilt u uw zorg wijzigen? Bijvoorbeeld omdat u een andere zorgverlener krijgt of de werktijden veranderen? Maak dan nieuwe afspraken met uw zorgverleners.

Vervoer naar uw dagbesteding

Hebt u een pgb voor begeleiding groep met vervoer? Of hebt u of een indicatie voor verpleging en verzorging? Dan mag u úw reiskosten van en naar de dagbesteding betalen met uw pgb.

Huishoudelijke hulp

Als u bent geïndiceerd voor een zorgprofiel (voorheen zorgzwaartepakket) mag u het pgb ook besteden aan huishoudelijke hulp.

Vervangende gebruikelijke zorg (respijtzorg)

Gebruikelijke zorg is de zorg die je normaal aan elkaar biedt als je samen in 1 huis woont. Staat in uw indicatiebesluit dat een huisgenoot, partner, of ouder wegens overbelasting niet in staat is om gebruikelijke zorg te leveren? Dan mag u hen niet betalen vanuit uw pgb en moet u iemand anders inhuren om voor u te zorgen.

Meerzorg

Uw zorgprofiel beschrijft welke zorg u nodig hebt en hoeveel zorg u krijgt. Verwacht het CIZ dat u meer zorg nodig hebt dan gemiddeld, dan is er sprake van 'meerzorg' (extra budget).

Extra kosten thuis

Hebt u meer zorg thuis nodig dan dat u met uw budget kunt inkopen? Dan kunt u een extra budget krijgen van maximaal 125% van uw huidige budget. Extra kosten thuis is mogelijk voor:

  • thuiswonende kinderen onder de 23 jaar 
  • ouders met thuiswonende kinderen onder de 18 jaar 
  • personen met een indicatie somatiek of lichamelijke handicap zonder verstandelijke beperkingen én betaald werk hebben of studeren.
Wilt u meer informatie? Bel ons op (076) 524 38 92.

Bel ons

Met vragen over uw indicatiebesluit, toekenningsbeschikking, verantwoording of het terugbetalen van pgb bedragen.

(013) 594 91 06
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur