Ik heb al een pgb

Zijn uw zorgverleners goedgekeurd? Dan kunt u zorg inkopen. Daar komt veel bij kijken. Wat moet u weten? En waar moet u op letten als u een pgb hebt?

Uw pgb in 2019

We zetten alles wat u moet weten overzichtelijk op een rij. Zo weet u wat er verandert, en wat u eventueel zelf moet regelen.
Bekijk wat u kunt doen bij een pgb in 2019

Bij een pgb horen regels

Houdt u zich niet aan deze regels? Dat heeft gevolgen voor uw pgb. Soms moet u zelfs (een deel van) uw pgb terugbetalen. Dít zijn de regels die horen bij het pgb.

U betaalt een eigen bijdrage

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage als u langdurige zorg ontvangt. Het CAK bepaalt uw eigen bijdrage en stuurt u rekeningen.

Uw zorg wijzigen

Wilt u uw zorg beëindigen? Of wilt u uw zorg wijzigen? Bijvoorbeeld omdat u een andere zorgverlener krijgt of de werktijden veranderen? Maak dan nieuwe afspraken met uw zorgverleners.

Vervoer naar uw dagbesteding

Hebt u een pgb voor begeleiding groep met vervoer? Of hebt u of een indicatie voor verpleging en verzorging? Dan mag u úw reiskosten van en naar de dagbesteding betalen met uw pgb.

Huishoudelijke hulp

Als u bent geïndiceerd voor een zorgprofiel (voorheen zorgzwaartepakket) mag u het pgb ook besteden aan huishoudelijke hulp.

Vervangende gebruikelijke zorg (respijtzorg)

Gebruikelijke zorg is de zorg die je normaal aan elkaar biedt als je samen in 1 huis woont. Staat in uw indicatiebesluit dat een huisgenoot, partner, of ouder wegens overbelasting niet in staat is om gebruikelijke zorg te leveren? Dan mag u hen niet betalen vanuit uw pgb en moet u iemand anders inhuren om voor u te zorgen.

Meerzorg

Uw zorgprofiel beschrijft welke zorg u nodig hebt en hoeveel zorg u krijgt. Verwacht het CIZ dat u meer zorg nodig hebt dan gemiddeld, dan is er sprake van 'meerzorg' (extra budget).

Extra kosten thuis

Hebt u meer zorg thuis nodig dan dat u met uw budget kunt inkopen? Dan kunt u een extra budget krijgen van maximaal 125% van uw huidige budget. Extra kosten thuis is mogelijk voor:

  • thuiswonende kinderen onder de 23 jaar 
  • ouders met thuiswonende kinderen onder de 18 jaar 
  • personen met een indicatie somatiek of lichamelijke handicap zonder verstandelijke beperkingen én betaald werk hebben of studeren.

Wilt u meer informatie? Bel ons op (076) 524 38 92.

Budget zorg thuis

De hoogte van het beschikbare bedrag (budget) voor zorg thuis, hangt af van het zorgprofiel op uw indicatiebesluit.

Extra budget aanvragen

Kan de zorg die u nodig hebt niet geregeld worden met het bedrag dat u ontvangt voor zorg thuis? Dan is het sinds 1 juli 2018 mogelijk om extra budget aan te vragen via de regeling ‘Extra kosten thuis’ (EKT-regeling). Het ministerie van VWS maakte deze regeling mogelijk zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Hebt u een pgb en wilt u extra budget aanvragen? Bespreek dit dan met uw zorgverlener of neem contact met ons op via 088 555 71 10.

Overlijden

Het overlijden van een budgethouder hoeft niet te worden gemeld bij CZ zorgkantoor.

Bel ons

Met vragen over uw indicatiebesluit, toekenningsbeschikking, verantwoording of het terugbetalen van pgb bedragen.

(013) 594 91 06
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur