Controles van het zorgkantoor

Bent u tevreden over uw zorgverleners? Krijgt u de zorg die u nodig hebt? En gebruikt u uw pgb wel goed? Dat bekijken we tijdens het huisbezoek en het administratief onderzoek.

Huisbezoek

Tijdens het huisbezoek praten we samen over uw pgb. We willen weten welke zorg u precies krijgt, wat de kwaliteit van de zorg is en of dit de beste zorg is voor u. Ook laat u uw pgb-administratie zien. Natuurlijk mag u ons ook vragen stellen. En helpen we u graag met het oplossen van problemen.

Beoordeling van uw administratie

Bij het administratief onderzoek beoordelen we uw pgb-administratie in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank. Ook kunnen we stukken bij u opvragen. Is uw administratie onduidelijk? Of roept deze vragen op? Dan nodigen we u uit om hierover in gesprek te gaan.

Uitnodiging ontvangen?

Wordt u geselecteerd voor het huisbezoek of het administratief onderzoek? Dan ontvangt u van ons een uitnodiging per post. Hierin staat wat u moet doen. Het is belangrijk dat u meewerkt. Anders kan het gevolgen hebben voor uw pgb.

Misbruik van het pgb

Als u misbruik maakt van het pgb, trekken wij het budget in. Daarnaast moet u het verkeerd bestede budget terugbetalen. Als u het pgb hebt misbruikt, kunt u in de toekomst geen zorg meer inkopen met een pgb. Van misbruik kunnen wij aangifte doen bij de politie.

Bel ons

Met vragen over uw indicatiebesluit, toekenningsbeschikking, verantwoording of het terugbetalen van pgb bedragen.

(013) 594 91 06
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur