Extra budget aanvragen

Hebt u een indicatie voor Wlz-zorg? Dan staat op uw indicatiebesluit een zorgprofiel. Dat zorgprofiel geeft aan hoeveel zorg u ongeveer nodig hebt. Met dit zorgprofiel kunt u kiezen voor zorg thuis of voor zorg in een instelling. Kiest u voor zorg thuis? Dan is voor het regelen van die zorg thuis een bedrag beschikbaar.

De hoogte van het beschikbare bedrag (budget) voor zorg thuis, hangt af van het zorgprofiel op uw indicatiebesluit. Kan de zorg die u nodig hebt niet geregeld worden met dit bedrag? Dan is het vanaf 1 juli 2018 mogelijk om extra budget aan te vragen via de regeling ‘Extra kosten thuis’ (EKT-regeling). Het ministerie van VWS maakte deze regeling mogelijk zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Belangrijk is wel dat het verantwoord is dat u thuis blijft wonen én dat het extra budget wordt ingezet voor zorg zoals persoonlijke verzorging, verpleging, (groeps)begeleiding, (groeps)behandeling of huishoudelijke hulp.

Pgb en de regeling Extra kosten thuis

Hebt u een pgb en wilt u extra budget aanvragen? Bespreek dit dan met uw zorgverlener of neem contact met ons op via 088 555 71 10.