Ik wil een pgb

Wilt u uw zorg graag thuis ontvangen? En wilt ú kiezen van wie u die zorg krijgt? Regel het zelf met een persoonsgebonden budget (pgb).

Wat is een pgb?

Met een pgb hebt ú de regie. U kiest van wie u zorg krijgt. En maakt afspraken met uw zorgverleners. Dit geeft veel vrijheid, maar ook veel verantwoordelijkheden. Want u moet zich houden aan de regels die horen bij het pgb.

Past een pgb bij uw situatie?

  • U hebt een indicatie waarmee pgb mogelijk is (niet mogelijk bij GGZ B, GGZ C, 1 t/m 5 LVG, 1 SGLVG, 9B VV).
  • U hebt een gewaarborgde hulp als dat nodig is.
  • U woont in Nederland, maar niet in een zorginstelling. Hebt u een aparte indicatie voor begeleiding groep? Dan kunt u hiervoor wel een pgb aanvragen.
  • U zit niet in detentie en hebt geen betalingsproblemen. (Uitstel van betaling, faillissement of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).
  • U gaat geen behandeling, langdurig verblijf of Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen inkopen.
  • U kunt zelf uw zorg regelen of hebt iemand die u daarbij helpt.

Een pgb aanvragen

Wilt u uw zorg graag zelf regelen? Zó vraagt u een pgb aan in 5 stappen.

Bel ons

Met vragen over uw indicatiebesluit, toekenningsbeschikking, verantwoording of het terugbetalen van pgb bedragen.

(013) 594 91 06
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur