Maak afspraken met uw zorgverleners

Voordat u zorg kunt declareren met uw pgb, maakt u afspraken met uw zorgverleners. Hoe doet u dat? En wat moet u nog meer regelen?

Zó werkt het

1. U maakt een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving

Samen met uw zorgverlener maakt u afspraken over uw zorg en de betaling. Deze afspraken legt u vast in een zorgbeschrijving en een zorgovereenkomst. Kies de zorgovereenkomst die past bij uw situatie. Bekijk de checklist en controleer of u alles goed hebt ingevuld. Soms mag u een deel van uw pgb gebruiken voor kleine uitgaven. Dit noemen we het verantwoordingsvrije bedrag.

Hebt u al een zorgovereenkomst en wilt u iets wijzigen? Of wilt u de overeenkomst beëindigen? Kies het juiste wijzigingsformulier

2. U stuurt de documenten naar ons

CZ zorgkantoor
t.a.v. Zorgadministratie Wlz TB02A-48102
Antwoordnummer 60518
5000 WB Tilburg

3. Wij controleren uw documenten

Wij controleren of uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving kloppen. En of u uw pgb mag besteden aan de beschreven zorg. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert uw zorgovereenkomst nog eens arbeidsrechtelijk. Ook kijken we of u zich houdt aan de arbeidstijdenwet en de maximumtarieven

4. Alles goedgekeurd?

Dan kan de SVB namens u uw zorgverleners uitbetalen.

Huidige zorg voortzetten in de Wlz

Maakt u momenteel gebruik van wijkverpleging of bent u kortdurend opgenomen in een zorginstelling (eerstelijnsverblijf)? Met uw Wlz-indicatie stopt de vergoeding voor deze zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Krijgt u ondersteuning uit de Wmo? Dan is het belangrijk dat u uw gemeente over uw Wlz-indicatie informeert. Bespreek met uw zorgaanbieder hoe uw huidige zorg en ondersteuning zo spoedig mogelijk wordt voortgezet in de Wlz.

Bel ons

Met vragen over uw indicatiebesluit, toekenningsbeschikking, verantwoording of het terugbetalen van pgb bedragen.

(013) 594 91 06
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur