Pgb aanvragen - hoe werkt dat?

Zelf uw zorg regelen? Zó vraagt u in 5 stappen een pgb aan.

 1. Vraag een indicatie aan bij het CIZ
  Geef bij het CIZ aan dat u zelf uw zorg met een pgb wilt regelen. Hebt u al een indicatie maar nog geen pgb? Stuur ons dan het formulier ‘Uw zorg omzetten naar een pgb’.

 2. Vul onze formulieren in
  Het CIZ geeft aan ons door dat u zelf uw zorg wilt inkopen. Binnen een week bellen wij u en geven wij uitleg over het persoonsgebonden budget (pgb) en nodigen u uit voor het bewuste keuze gesprek. Ook sturen wij u een aanvraagformulier en budgetplan. U vult beide in en neemt ze mee naar het bewuste keuze gesprek. Regelt iemand anders uw pgb? Of zou u dat graag willen? Vul dan ook de verklaring gewaarborgde hulp. Een gewaarborgde hulp is soms zelfs verplicht. 

 3. Kom naar het bewuste keuze gesprek
  Ontvingen we alles van u? Dan nodigen we u of uw gewaarborgde hulp uit voor een bewuste keuze gesprek. We kijken dan samen of een pgb bij u past. Na dit gesprek sturen we u een brief. Hierin staat of u een pgb krijgt of niet.

 4. Maak een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
  We vinden het belangrijk dat u goede zorg krijgt. Daarom maakt u voor al uw zorgverleners een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. Wij en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordelen dan of u uw pgb goed gaat besteden.

 5. Koop uw zorg in
  Zijn uw zorgverleners goedgekeurd? Dan kunt u zorg inkopen. De rekeningen van uw zorgverleners gaan naar de SVB. Zij betalen uw zorgverleners. Hoe hoog is uw pgb? Dat hangt af van uw indicatie. Zoek het op in de Tarieventabel.

Wilt u wonen in een wooninitiatief?

U krijgt u een toeslag van € 4.400,- per jaar als tussen de 3 en 26 van uw huisgenoten een pgb uit de Wlz hebben. En als u allemaal op hetzelfde adres woont óf als er binnen 100 meter een gemeenschappelijke ruimte is.

Wijzigen contactinformatie

Hebt u een bewindvoerder, curator of gewaarborgde hulp aan ons doorgegeven? Of hebt u een correspondentieadres aan ons doorgegeven? Geef dan wijzigingen in het correspondentieadres tijdig aan ons door. Dit kan via het wijzigingsformulier. Het ingevulde en door de juiste persoon ondertekende formulier kan per e-mail worden verzonden naar pgb@cz.nl. Of per post naar CZ zorgkantoor, postbus 4280, 5004 JG Tilburg.

Bel ons

Met vragen over uw indicatiebesluit, toekenningsbeschikking, verantwoording of het terugbetalen van pgb bedragen.

(013) 594 91 06
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur