Wachtlijst en wachtstatus

Is er nog geen plek bij de zorgverlener van uw keuze? Dan komt u op een wachtlijst. Wij leggen u uit wat dit betekent. En wat u zelf kunt doen.

Hoe lang moet u wachten?

Staat u op een wachtlijst voor een opname? Dan is die zorgverlener uw eerste aanspreekpunt voor alles wat met de toekomstige opname van belang is. Denk hierbij aan een passende locatie, urgentie van uw opname en specifieke wensen. Deze zorgverlener is dan uw dossierhouder.

Iedereen op de wachtlijst heeft een wachtstatus. Die geeft aan dat u een opnamewens hebt en hoe dringend dit is. U bespreekt dit samen met de instelling van uw keuze. Naar aanleiding van dit gesprek krijgt u een wachtstatus:

  1. Actief wachtend: U hebt dringend zorg nodig. De zorginstelling van uw keuze zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk wordt opgenomen. 
  2. Niet-actief wachtend: U hebt zorg nodig, maar u kunt nog wachten tot de zorgverlener van uw keuze plek voor u heeft. U wilt wel graag binnen één jaar worden opgenomen. 
  3. Niet wachtend: U hebt de zorg voorlopig niet nodig. De mensen die (Niet-) Actief wachtend zijn gaan altijd voor. Maar misschien twijfelt u nog of wilt u voor de zekerheid op een wachtlijst staan.

Vraag aan uw dossierhouder hoe u op de wachtlijst staat. Klopt uw wachtstatus niet? Bespreek dat dan met uw dossierhouder. Die kan uw wachtstatus aanpassen. Verandert uw situatie en wilt u toch zo snel mogelijk opgenomen worden? Neem contact op met uw dossierhouder.

Moet u te lang wachten?

Als u vindt dat u te lang moet wachten, dan kunt u mogelijk (tijdelijk) opgenomen worden bij een andere zorgverlener dan uw dossierhouder. Bespreek dit met uw dossierhouder of neem contact op met onze adviserend verpleegkundigen.

Wij letten er ook op dat u op tijd zorg ontvangt. Het kan daarom zijn dat het CZ zorgkantoor contact met u opneemt om te vragen of u (tijdelijk) van een andere zorgverlener zorg wilt ontvangen.

Meer over: