Huishoudelijke hulp

Beschikt u over een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) voor langdurige intensieve zorg? En hebt u een modulair pakket thuis (mpt) of krijgt u overbruggingszorg? Dan wordt sinds 1 april 2017 de hulp bij het huishouden geregeld door de Wet langdurige zorg (Wlz). Tot die tijd werd dit geregeld door uw gemeente.

Let op! Deze informatie geldt niet voor u als u een volledig pakket thuis (vpt) hebt. Uw huishoudelijke hulp valt dan binnen uw zorgpakket.

Met huishoudelijke hulp wordt bedoeld het ondersteunen of het overnemen van huishoudelijke taken bij cliënten die door hun ziekte of beperking het huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Denk aan opruimen en schoonmaken van de leef/woonruimte, het wassen van kleding, boodschappen doen, bed opmaken en hulp bij bereiding van de maaltijd.

Een zorginstelling kan hier ongeveer 2,5 uur per week aan besteden. Is dit niet voldoende? Vaak zijn er nog ongebruikte uren in het modulair pakket thuis (mpt). Bijvoorbeeld voor begeleiding of persoonlijke verzorging. U kunt die uren dan gebruiken voor huishoudelijke taken. Dit heet ‘substitutie’. Voor hulp bij en meer informatie over de urenverdeling in het mpt, neemt u contact op met uw zorgverlener of met het zorgkantoor.

Als u niet alleen woont, gaat het zorgkantoor ervan uit dat de huisgenoten zogenaamde gebruikelijke zorg verlenen. Over het algemeen verstaan we onder gebruikelijke zorg: de zorg die kan worden verleend door de persoon of de personen waarmee u samenleeft. Dit is gebaseerd op de achterliggende gedachte dat u samen verantwoordelijk bent voor het huishoudelijke werk.

De overgangsregeling voor huishoudelijke hulp loopt eind 2017 af

Bij de overgang van huishoudelijke hulp per 1 april 2017 vanuit de gemeente naar de Wlz, is voor cliënten een overgangsregeling vastgesteld. Dit betekent dat u in 2017 de omvang in uren huishoudelijke hulp blijft ontvangen zoals u die ook geleverd kreeg vanuit de gemeente. Na 31 december 2017 vervallen deze extra uren.

Wat betekent dit voor u

Per 1 januari 2018 moet de hoeveelheid zorg en huishoudelijke hulp passen binnen uw zorgpakket. Hebt u hierover vragen? Neem contact op met uw zorgverlener. U bespreekt dan samen hoe de zorg en huishoudelijke verzorging het beste voor u kan worden ingevuld. Voor Wmo-cliënten van wie de (samenwonende) partner een Wlz-indicatie heeft, zijn ook afspraken gemaakt over de overdracht.

Eigen bijdrage

Zowel voor zorg als huishoudelijke hulp uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt hoeveel u precies moet betalen. Dit hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

Kies uw zorgverlener

Het is belangrijk dat u een zorgverlener kiest die de huishoudelijke hulp kan leveren die u nodig hebt. Overleg met de zorgverlener en probeer in te schatten of u op een prettige manier met elkaar om zult gaan.
Vind gecontracteerde zorgverleners bij u in de buurt.

Hulp of meer informatie?

Komt u er samen met uw zorgverlener niet uit? Wij helpen u graag de juiste beslissingen te nemen. Onze verpleegkundig adviseurs staan klaar om uw vragen over huishoudelijke hulp te beantwoorden. Bel 088 555 71 10 (ma t/m vr van 8:30 - 17:30 uur) of stuur een e-mail.

Veelgestelde vragen

Ik heb meer dan 2,5 uur per week huishoudelijke hulp nodig en ik wil er best zelf voor bijbetalen. Kan dat?

Bespreek met uw zorgverlener hoe u het graag zou willen. Misschien zijn er nog ongebruikte uren of kunt u zelf uw zorgverlener bijbetalen voor extra uren huishoudelijke hulp.

Kan iedereen met een CIZ-indicatie huishoudelijke hulp vergoed krijgen, ongeacht leeftijd of gezinssamenstelling?

Ja, als u over een CIZ-indicatie beschikt, kunt u ondersteuning krijgen op het gebied van het huishouden. Het maakt daarbij niet uit of u alleen woont, met een partner of met volwassen kinderen. Het is belangrijk dat u een zorgverlener kiest die de zorg kan leveren die u nodig hebt. Overleg met de zorgverlener en probeer in te schatten of u op een prettige manier met elkaar om zult gaan. Vind gecontracteerde zorgverleners bij u in de buurt met de Zorgatlas

Ik krijg nu geen huishoudelijke hulp van de gemeente, maar wel zorg uit de Wlz. Hoe regel ik in de toekomst mijn huishoudelijke hulp?

U neemt op het moment dat u behoefte hebt aan huishoudelijke hulp, contact op met uw zorgverlener. Uw zorginstelling kijkt samen met u hoe dit geregeld kan worden. Vanaf dat moment wordt huishoudelijke hulp vergoed vanuit de Wlz.

Ik heb een CIZ-indicatie voor zorg die wordt betaald uit de Wlz. Maar ik ontvang momenteel geen Wlz-zorg. Ook krijg ik geen huishoudelijke hulp van de gemeente. Hoe regel ik in de toekomst huishoudelijke hulp?

U neemt op het moment dat u behoefte hebt aan huishoudelijk hulp, contact op met het zorgkantoor of met een zorginstelling waarmee wij afspraken hebben gemaakt om zorg aan huis te leveren. Kijk in de Zorgatlas voor een overzicht. De zorginstelling van uw keuze kan de huishoudelijke hulp voor u regelen.