Huishoudelijke hulp

Beschikt u over een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) voor langdurige intensieve zorg? En hebt u thuis huishoudelijke hulp nodig? Dan wordt sinds 1 april 2017 de hulp bij het huishouden geregeld door de Wet langdurige zorg (Wlz). Tot die tijd werd dit geregeld door uw gemeente.

Let op! Deze informatie geldt niet voor u als u een volledig pakket thuis (vpt) hebt. Uw huishoudelijke hulp valt dan binnen uw zorgpakket.

Met huishoudelijke hulp wordt bedoeld het ondersteunen of het overnemen van huishoudelijke taken bij cliënten die door hun ziekte of beperking het huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Denk aan opruimen en schoonmaken van de leef/woonruimte, het wassen van kleding, boodschappen doen, bed opmaken en hulp bij bereiding van de maaltijd.

Een zorginstelling kan hier ongeveer 2,5 uur per week aan besteden. Is dit niet voldoende? Vaak zijn er nog ongebruikte uren in het modulair pakket thuis (mpt). Bijvoorbeeld voor begeleiding of persoonlijke verzorging. U kunt die uren dan gebruiken voor huishoudelijke taken. Dit heet ‘substitutie’. Voor hulp bij en meer informatie over de urenverdeling in het mpt, neemt u contact op met uw zorgverlener of met het zorgkantoor.

Als u niet alleen woont, gaat het zorgkantoor ervan uit dat de huisgenoten zogenaamde gebruikelijke zorg verlenen. Over het algemeen verstaan we onder gebruikelijke zorg: de zorg die kan worden verleend door de persoon of de personen waarmee u samenleeft. Dit is gebaseerd op de achterliggende gedachte dat u samen verantwoordelijk bent voor het huishoudelijke werk.

Eigen bijdrage

Zowel voor zorg als huishoudelijke hulp uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt hoeveel u precies moet betalen. Dit hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

Kies uw zorgverlener

Het is belangrijk dat u een zorgverlener kiest die de huishoudelijke hulp kan leveren die u nodig hebt. Overleg met de zorgverlener en probeer in te schatten of u op een prettige manier met elkaar om zult gaan.
Vind gecontracteerde zorgverleners bij u in de buurt.

Hulp of meer informatie?

Komt u er samen met uw zorgverlener niet uit? Wij helpen u graag de juiste beslissingen te nemen. Onze verpleegkundig adviseurs staan klaar om uw vragen over huishoudelijke hulp te beantwoorden. Bel 088 555 71 10 (ma t/m vr van 8:30 - 17:30 uur) of stuur een e-mail.