Maak afspraken met uw zorgverlener

Maak afspraken over uw zorg thuis

Het is belangrijk dat u de zorg krijgt die u nodig hebt. Maak daarom samen met uw zorgverlener duidelijke afspraken over uw zorg. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. U legt deze afspraken vast in een zorgplan en zorgovereenkomst.

Welke afspraken maakt u met uw zorgverlener?


1. Zorgleveringsovereenkomst

In de zorgleveringsovereenkomst staan algemene afspraken, bijvoorbeeld over het gebruik van uw gegevens door uw zorgverlener, welke aanvullende diensten u afneemt en wat de kosten hiervoor zijn.

2. Zorgplan

In het zorgplan maakt u afspraken over uw zorg. U kijkt hierbij zoveel mogelijk naar úw wensen. Nodig altijd een familielid of bekende uit bij het gesprek over het zorgplan. Of neem een onafhankelijke cliëntondersteuner mee.

Deze vragen beantwoordt u samen in het zorgplan: 
  • Wie levert welke zorg? En wanneer? 
  • Welke doelen wilt u bereiken? 
  • Wat kunt u zelf doen om uw doelen te bereiken. Hoe kan uw omgeving u hierbij helpen? 
  • Hoe ondersteunt uw zorgverlener u en hoe leveren zij de zorg? 
  • Wat is belangrijk in uw leven en hoe moet uw zorg daarbij passen? 
  • Wilt u gebruik maken van extra diensten? En wat kosten deze? 
  • Hoe stemmen verschillende zorgverleners onderling af? En wie is uw aanspreekpunt?

Minimaal 2 keer per jaar bespreekt u het zorgplan. En past u het zo nodig aan.

Advies of hulp nodig?

Wilt u advies bij het opstellen van het zorgplan? Onze adviserend verpleegkundigen helpen u graag.

Wat zijn uw rechten bij langdurige zorg?

Krijgt u zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Of gaat u die binnenkort krijgen? Dan hebt u een aantal rechten. 

1. Recht op ondersteuning
Het vinden en regelen van goede zorg kan ingewikkeld zijn. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Wij vertellen u wie u kan helpen. 

2. Recht op goede informatie van uw zorgverlener De zorgverlener moet u goed informeren. Bijvoorbeeld over: 

  • Afhandeling van klachten 
  • Extra betalingen voor aanvullende diensten 
  • Wachttijden voor zorg en mogelijke alternatieven 

3. Recht op (vervangende) zorg

Uw zorgverlener mag uw zorg niet zomaar stoppen. Willen ze dit toch doen? Dan moeten wij daar eerst toestemming voor geven. Ook moet de reden van het stoppen van de zorg met u worden besproken. En moet uw zorgverlener vervangende zorg voor u regelen.

Huidige zorg voortzetten in de Wlz

Maakt u momenteel gebruik van wijkverpleging of bent u kortdurend opgenomen in een zorginstelling (eerstelijnsverblijf)? Met uw Wlz-indicatie stopt de vergoeding voor deze zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Krijgt u ondersteuning uit de Wmo? Dan is het belangrijk dat u uw gemeente over uw Wlz-indicatie informeert. Bespreek met uw zorgaanbieder hoe uw huidige zorg en ondersteuning zo spoedig mogelijk wordt voortgezet in de Wlz.

Meer over: