Zorg thuis voor mensen in de Regeling Wlz-indiceerbaren

Tijdens de overgang van de AWBZ naar de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat een aantal groepen mensen voorlopig zorg krijgen die gebaseerd is op hun ‘oude’ AWBZ-indicatie. De overheid noemt deze mensen de ‘Wlz-indiceerbaren’.

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft in 2016 de zorgvraag van de Wlz-indiceerbaren opnieuw beoordeeld. In deze beoordeling heeft het CIZ vastgesteld of uw zorgvraag wel of niet onder de Wlz valt.

Valt uw zorgvraag per 1 juli 2017 binnen de Wlz?

Heeft het CIZ beoordeeld dat uw zorgvraag binnen de Wlz valt? Dan hebt u een nieuw indicatiebesluit ontvangen zonder einddatum. Het zorgkantoor blijft uw aanspreekpunt en u hebt tot 1 januari 2020 recht op de zorg zoals u die op 31-12-2016 al kreeg. Dit wordt ook wel de vangnetregeling genoemd. Verandert uw zorgvraag of hebt u meer zorg nodig? Bespreek de mogelijkheden dan met uw zorgaanbieder of neem contact op met onze afdeling Zorgadvies, telefoonnummer 088 555 71 10

Valt uw zorgvraag per 1 juli 2017 niet meer binnen de Wlz?

Dan betekent dit dat uw zorg per 1 juli 2017 door uw gemeente en/of zorgverzekeraar wordt geregeld en gefinancierd. Bij vragen kunt u met hen contact opnemen.

Meer over: