Zorg thuis voor mensen in de Regeling Wlz-indiceerbaren

Tijdens de overgang van de AWBZ naar de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat een aantal groepen mensen voorlopig zorg krijgen die gebaseerd is op hun ‘oude’ AWBZ-indicatie. De overheid noemt deze mensen de ‘Wlz-indiceerbaren’.

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft in 2016 de zorgvraag van de Wlz-indiceerbaren opnieuw beoordeeld. In deze beoordeling heeft het CIZ vastgesteld of uw zorgvraag wel of niet onder de Wlz valt.

Valt uw zorgvraag per 1 juli 2017 binnen de Wlz?

Heeft het CIZ beoordeeld dat uw zorgvraag binnen de Wlz valt? Dan hebt u een nieuw indicatiebesluit ontvangen zonder einddatum.

Wat moet u doen?

  • Het zorgkantoor blijft uw aanspreekpunt en u hoeft zelf geen actie te ondernemen. U hebt tot 1 januari 2020 recht op de zorg die u nu krijgt. Dit wordt ook wel de vangnetregeling genoemd
  • Verandert uw zorgvraag of hebt u meer zorg nodig? Bespreek de mogelijkheden dan met uw zorgaanbieder of neem contact op met onze afdeling Zorgadvies, telefoonnummer (076) 524 31 10
  • Had u op 31 december 2016 een beschikking van de gemeente voor huishoudelijke hulp? Dan hebt u waarschijnlijk ook recht op deze hulp in de Wlz. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met onze afdeling Zorgadvies, telefoonnummer (076) 524 31 10

Valt uw zorgvraag per 1 juli 2017 niet meer binnen de Wlz?

Dan betekent dit dat uw zorg per 1 juli 2017 door uw gemeente en/of zorgverzekeraar wordt geregeld en gefinancierd.

Welke zorg neemt de zorgverzekeraar per 1 juli 2017 over?

De zorgverzekeraar regelt hulp bij het wassen en aankleden (persoonlijke verzorging) of verpleging bij u thuis.

Welke zorg neemt de gemeente per 1 juli 2017 over?

De gemeente regelt individuele begeleiding thuis (bij het regelen van uw dagelijkse zaken) en dagbesteding.

Vragen?

Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar en/of gemeente. Afhankelijk van de zorg die u ontvangt, beoordeelt u of u met beide partijen of één van de twee contact moet opnemen.

Hebt u een pgb en wilt u dit behouden? Ook dan neemt u contact op met uw zorgverzekeraar en/of gemeente.

Meer informatie?

Kijk op de site Wlz-overgangsrecht.