Wet langdurige zorg

Release iWlz 2.0

De migratie naar iWlz 2.0 heeft plaatsgevonden. In de update leest u de belangrijkste ontwikkelingen.

Lees de update van 11 april

Bekijk de extra iWlz 2.0 nieuwsbriefeditie van 22 maart
Raadpleeg ook het Voorschrift zorgtoewijzing en de nieuwe Rekenmodule

Nieuwe zorgaanbieders

Wlz-zorg leveren in een CZ zorgkantoorregio? Lees de voorwaarden.

Wachtlijsten

Kunt u niet direct de door de cliënt gewenste zorg leveren? Maak gebruik van de procedure wachtlijsten.

iWlz registratie

Als u Wlz-zorg levert aan cliënten, moet u deze registreren. Lees hier hoe dit werkt.

Wlz-zorg leveren

Voor het leveren van Wlz-zorg zijn er bepaalde regels. Waar moet u rekening mee houden?

Zorg declareren

Als zorgaanbieder moet u de geleverde Wlz-zorg declareren. Wat zijn de voorwaarden en hoe declareert u?