Wet langdurige zorg

Release iWlz 2.0

De migratie naar iWlz 2.0 heeft plaatsgevonden. In de update leest u de belangrijkste ontwikkelingen.

Lees de update van 14 juni

Bekijk de update van 11 april
Raadpleeg het nieuwe Voorschrift zorgtoewijzing voor verruiming EKT en bijbehorende Rekenmodule (versie 28 juni)

Nieuwe zorgaanbieders

Wlz-zorg leveren in een CZ zorgkantoorregio? Lees de voorwaarden.

Zorginkoop 2019

Op zoek naar de documenten Zorginkoop 2019?

Inschrijving nieuwe partijen OCO

Voor 2019 is er ruimte voor nieuwe partijen OCO (onafhankelijke cliëntondersteuning). Inschrijven?

Wlz-zorg leveren

Voor het leveren van Wlz-zorg zijn er bepaalde regels. Waar moet u rekening mee houden?

Zorg declareren

Als zorgaanbieder moet u de geleverde Wlz-zorg declareren. Wat zijn de voorwaarden en hoe declareert u?