Verrast door een rekening voor eigen risico?

Soms komt de rekening voor het eigen risico als een verrassing. Hier vindt u een overzicht van mogelijke verklaringen.

U bent naar de huisarts gegaan. Waarom krijgt u dan toch een rekening voor het eigen risico?

Voor uw huisarts betaalt u geen eigen risico. Ook niet als uw huisarts een behandeling uitvoert. Wel betaalt u eigen risico als uw huisarts een deel van de behandeling uitbesteedt. Bijvoorbeeld: u maakt zich zorgen om een moedervlek. Uw huisarts haalt de moedervlek weg. Voor de zekerheid laat uw huisarts de moedervlek onderzoeken in een laboratorium. Voor het verwijderen van de moedervlek betaalt u geen eigen risico. Voor het laboratoriumonderzoek wel.

En hoe zit het met de rekening voor het ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum?

Hiervoor betaalt u vaak wel eigen risico. Soms duurt het wat langer voor u de rekening ontvangt. Wij leggen graag uit hoe dat komt.

Volgens landelijke richtlijnen wordt niet elke afspraak of behandeling in het ziekenhuis apart in rekening gebracht. Ze worden vaak als pakketje gedeclareerd. Dit noemen we een traject. De rekening wordt gestuurd op het moment dat het traject wordt afgesloten. Hier zijn vaste, landelijke afspraken over gemaakt. Dit kan betekenen dat u de rekening voor uw eigen risico van 2017 pas in 2018 ontvangt. Soms kunnen de rekeningen voor eigen risico van 2017 en eigen risico van 2018 zelfs door elkaar lopen.

Tot 2015 kon een traject maximaal een jaar open staan. Daarom duurde het soms lang voordat u de rekening ontving. Per 2015 is dat veranderd. Een traject mag maximaal 120 dagen openstaan. Zo weet u eerder wat uw eigen risico is.

U betaalt het eigen risico gespreid. Toch krijgt u een rekening van vorig jaar. Hoe kan dit?

Stel, u hebt in 2018 gekozen voor het gespreid betalen van het eigen risico € 385,-. U betaalt dan 10 termijnen van € 38,50. Als u in 2018 geen zorgkosten maakt, dan krijgt u in het eerste kwartaal van 2019 het eigen risico van ons terug. Maar het kan zijn dat we hierna toch nog een rekening van een zorgverlener ontvangen voor zorgkosten uit 2018. Dan krijgt u alsnog een rekening voor het eigen risico van 2018.

Welke datum geldt voor eigen risico bij ziekenhuiszorg?

Bij ziekenhuiszorg bepaalt de startdatum van het traject over welke periode u eigen risico betaalt.

Bijvoorbeeld: u bent onder behandeling van een arts in het ziekenhuis. Op 21 december 2017 had u de eerste afspraak bij uw arts. Maar op 6 februari 2018 bent u geopereerd. Zowel de eerste afspraak als de behandeling vallen binnen hetzelfde traject. Omdat de startdatum van uw behandeling in 2017 was, betaalt u eigen risico over 2017.

Op de rekening van het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum staan behandeldata die ik niet herken. Hoe kan dit?

De eerste keer dat u voor een aandoening naar het ziekenhuis gaat, wordt een traject geopend. Binnen dit traject worden alle kosten voor u bij elkaar opgeteld. Een traject mag maximaal 120 dagen open staan. Na 120 dagen wordt het traject gesloten en ontvangt u de rekening. Wanneer u langere tijd achter elkaar naar het ziekenhuis moet, wordt het traject dus na 120 dagen gesloten en wordt een nieuw traject geopend op de 121e dag. Dit proces herhaalt zich steeds na maximaal 120 dagen, zolang u onder behandeling bent. Op deze manier kan het voorkomen dat u rekeningen ontvangt waar data op staan die u niet herkent. Als u in een bepaalde periode niet in het ziekenhuis bent geweest, ontvangt u hiervoor natuurlijk geen rekening. Ontvangt u toch onverwachts een rekening of twijfelt u over een bepaalde rekening? Meld het via Mijn CZ: 

  • Ga op Mijn CZ naar ‘Mijn zorgkosten’
  • Ga vervolgens naar ‘Mijn zorggebruik’
  • Meld de mogelijk onjuiste rekening

U kunt natuurlijk ook bellen met onze Klantenservice: 088 555 77 77.

Waarom betaalt u soms twee keer eigen risico voor een behandeling?

Soms duurt uw behandeltraject (vanaf de eerste afspraak tot eventuele nacontrole) langer dan 120 dagen. Zoals hierboven uitgelegd, wordt een traject (pakketje kosten van afspraken en behandelingen) volgens landelijke regelgeving na maximaal 120 dagen gesloten en wordt de rekening verstuurd. Als uw behandeling dan nog niet is afgelopen, wordt op de 121e dag een nieuw traject geopend waarin de nieuwe kosten bij elkaar worden opgeteld. Dit nieuwe traject wordt na maximaal 120 dagen in rekening gebracht. En zo gaat dat steeds verder.

  • Het kan zijn dat u na betaling van het eigen risico voor een traject nog eigen risico voor datzelfde jaar overhoudt. Dit openstaand bedrag aan eigen risico kan in rekening worden gebracht voor een eventueel nieuw traject.
  • Misschien wordt een nieuw traject in een nieuw kalenderjaar geopend. In dat geval wordt eigen risico voor het nieuwe jaar in rekening gebracht. De openingsdatum van een traject bepaalt namelijk over welk jaar er eigen risico in rekening wordt gebracht.

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Stel uw vraag via WhatsApp

06 13 65 19 50
Binnen 4 uur antwoord.
We appen op ma t/m vrij tussen 8:30 uur en 17:30 uur.