De Verdragspolis bij CZ

U wilt zich registreren in een Verdragspolis. We informeren u graag zo volledig mogelijk. Lees meer over de Verdragspolis bij CZ.

De voordelen van de Verdragspolis

 • Wij hebben jarenlange ervaring met mensen die in het buitenland verzekerd zijn en uitgebreide kennis over de situatie van grensarbeiders.
 • We onderhouden goede contacten met ziektekostenverzekeraars in het buitenland.
 • Met de Verdragspolis kunt u zorg krijgen in Nederland én (via uw buitenlandse ziektekostenverzekering) in het land waar u verzekerd bent. U betaalt hiervoor geen extra kosten. Zorg in Nederland wordt vergoed vanuit de Verdragspolis.
 • U betaalt geen premie voor de Verdragspolis, omdat u al premie betaalt aan uw buitenlandse ziektekostenverzekeraar. Het verplicht eigen risico is wel van toepassing. Dit is door de overheid vastgesteld.
 • Wilt u een uitgebreidere vergoeding voor zorg in Nederland? Dan kunt kiezen uit onze aanvullende verzekeringen. Voor de aanvullende verzekering betaalt u wel premie.

Registreren Verdragspolis

Waarom biedt CZ een Verdragspolis?

Wij zijn sinds 2006 door de overheid aangewezen als 'Orgaan van de woonplaats'. Daarmee zijn wij de enige zorgverzekeraar in Nederland waar mensen die in het buitenland verzekerd zijn zich registreren als verdragsverzekerde.

Hebt u recht op een Verdragspolis?

U registreert zich in een Verdragspolis wanneer u:

 • in het buitenland werkt of een uitkering of pensioen uit het buitenland ontvangt en
 • in Nederland woont en verzekerd bent in een land van de EU, EER, Zwitserland of een verdragsland. Deze landen hebben namelijk afspraken gemaakt over de medische zorg. In de Europese regelgeving staat onder andere dat u recht hebt op medische zorg in uw woonland (Nederland). Met de Verdragspolis krijgt u zorg in Nederland vergoed alsof u in Nederland verzekerd bent.

Welk formulier hebt u nodig?

Werkt u in een land van de EU of de EER, in Zwitserland of een verdragsland? Dan hebt u het verdragsformulier 106 of S1 nodig. Krijgt u uit één van deze landen een pensioen of een uitkering? Dan hebt u het verdragsformulier 121 of S1 nodig. Uw buitenlandse ziektekostenverzekeraar geeft dit formulier voor u af. Hiermee toont deze aan dat u in Nederland recht hebt op medische zorg. Zonder verdragsformulier kunt u niet geregistreerd worden in de Verdragspolis.

Welke landen vallen onder de verdragsregeling?

 • EU-landen1
 • EER-landen2
 • Verdragslanden3
 • Zwitserland

Dit vergoedt de Verdragspolis

De Verdragspolis bevat de meest noodzakelijke vergoedingen voor zorg zoals:

 • Behandelingen door huisarts en medisch specialist
 • Zorg in het ziekenhuis
 • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar)
 • Medicijnen en hulpmiddelen
 • Verloskunde en kraamzorg
 • Ziekenvervoer (bijvoorbeeld ambulancevervoer)
 • Logopedie
 • Dieetadvies
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie/oefentherapie bij chronische aandoeningen

Wat is het eigen risico?

Iedereen van 18 jaar of ouder heeft in Nederland een verplicht eigen risico. In 2016 is dit eigen risico € 385,- per persoon per jaar. Dit heeft de overheid bepaald. Het eigen risico geldt voor bijna alle vergoedingen uit de Verdragspolis en is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat u een vergoeding krijgt. Het eigen risico geldt voor u en uw gezinsleden van 18 jaar of ouder voor medische zorg in Nederland.

Wanneer betaalt u geen eigen risico?

U betaalt geen eigen risico:

 • als u zorg gebruikt in het land waar u werkt of een uitkering of pensioen krijgt
 • bij een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg, ketenzorg, nacontrole van nier- of leverdonoren, kosten van vervoer van donor bij orgaantransplantatie, hulpmiddelen in bruikleen en wijkverpleging
 • voor vergoedingen uit de aanvullende en tandartsverzekering

Kunnen gezinsleden zich ook registreren in de Verdragspolis?

Het is afhankelijk van uw situatie of uw gezinsleden zich ook kunnen registreren in de Verdragspolis. Als uw gezinsleden recht hebben op de Verdragspolis, dan betalen zij hiervoor geen premie, net als u.

Uw partner

 • Werkt uw partner zelf in Nederland of ontvangt hij of zij een pensioen of een uitkering uitkering (zoals een Werkeloosheidsuitkering (WW), Ziektewetuitkering (ZW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering-uitkering (WAO) of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen-uitkering (WIA)) uit Nederland? Dan moet uw partner in Nederland een verplichte basisverzekering afsluiten.
 • Werkt uw partner zelf in het buitenland of ontvangt hij of zij een pensioen of een uitkering uit het buitenland? Dan heeft uw partner recht op de Verdragspolis.
 • Heeft uw partner geen inkomen? Dan kan hij of zij zich registeren in uw Verdragspolis.

Uw kinderen

Zijn uw kinderen jonger dan 18 jaar en werken zij niet? Dan ligt het aan de situatie van u en uw eventuele partner bij wie u uw kinderen meeverzekert. U registreert uw kinderen in de Verdragspolis als:

 • u geen partner hebt
 • uw partner ook een Verdragspolis heeft

U verzekert uw kinderen via een gewone Nederlandse zorgverzekering als:

 • uw partner in Nederland werkt of een uitkering heeft, zoals een Werkeloosheidswetuitkering (WW), Ziektewetuitkering (ZW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering-uitkering (WAO) of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen-uitkering (WIA)
 • uw kind zelf in Nederland werkt, ongeacht de leeftijd van uw kind

Zijn uw kinderen 18 jaar of ouder? Dan verzekeren zij zich altijd zelfstandig.

Kinderen jonger dan 18 jaar met een bijbaantje

Zijn uw kinderen jonger dan 18 jaar en hebben zij een bijbaantje? Dan verzekeren zij zich via een gewone Nederlandse zorgverzekering en niet in de Verdragspolis. Omdat zij jonger zijn dan 18 jaar, betalen zij nog geen premie voor de zorgverzekering. Stopt het bijbaantje? Geef dit dan door aan CZ via (046) 459 59 86.

Ga door naar registreren Verdragspolis

 1. België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden

  terug naar de tekst
 2. Liechtenstein, Noorwegen en IJsland

  terug naar de tekst
 3. Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië en Turkije

  terug naar de tekst

Ook handig om te weten

Hoe kan ik een declaratieformulier aanvragen?

Aanvragen van een declaratieformulier kan op de volgende manieren:

 1. Via Mijn CZ kunt u een declaratieformulier downloaden en uitprinten. U kunt hier uw declaratie ook volledig online indienen.
 2. Vraag een declaratieformulier via het contactformulier. Wij zorgen er dan voor zorgen dat u een declaratieformulier ontvangt.
 3. Bel onze afdeling Klantenservice. Wij sturen u graag een paar declaratieformulieren toe.

Hoe kan ik het borstkankerboek bestellen?

Wij bieden een speciaal voordeel voor borstkankerpatiënten: het Borstkankerboek. Dit boek geeft antwoord op vragen die de ziekte oproept. Van vragen over zelfonderzoek en diagnose tot behandeling en reconstructiemogelijkheden. Hét complete handboek, geschreven door twee chirurgen van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en een journaliste in samenwerking met Pink Ribbon en de Borstkankervereniging Nederland.

Speciaal voor CZ-verzekerden bij wie onlangs de diagnose borstkanker is gesteld, bieden wij het boek gratis aan. Om het boek te bestellen kunt u bellen met het Zorgteam. Het telefoonnummer is (013) 594 91 10. Andere geïnteresseerden kunnen het boek met korting bestellen in de CZ Gezondheidswinkel. Dit voordeel geldt alleen voor klanten van CZ.

Hoe kom ik aan een kopie van mijn polisblad?

U kunt een kopie van uw polisblad aanvragen via het contactformulier. Via Mijn CZ kunt u ook zelf uw polisblad en dat van uw gezinsleden uitprinten.

Hoe kom ik aan een overzicht van gemaakte zorgkosten?

Zorgkosten die wij niet vergoed hebben, mag u mogelijk aftrekken voor de belasting. Via Mijn CZ kunt u een overzicht van uw zorgkosten uitprinten. U kunt het overzicht ook aanvragen via het formulier Uw vraag aan CZ. Vermeld in het tekstvak onderaan de pagina dat u een kostenoverzicht wenst en over welke periode u dat overzicht wilt hebben.

Kunt u mij de voorwaarden en vergoedingen van mijn verzekering toesturen?

Ja dat kan. Download verzekeringsvoorwaarden en vergoedingenoverzichten.

Wilt u ze toch liever per post ontvangen? Vraag ze dan als volgt aan:

 • bel naar telefoonnummer 088 555 77 77 of
 • stuur een briefje naar Postbus 90152, 5000 LD Tilburg of
 • stuur een mail via het formulier Uw vraag aan CZ.

Waar kan ik brochures downloaden?

Formulieren en brochures kunt u online bekijken. U kunt ze ook opslaan en/of uitprinten.

Wilt u ze liever per post ontvangen?
Vraag ze dan als volgt aan:
 • telefonisch aan via telefoonnummer 088 555 77 77 of
 • stuur een schriftelijk verzoek naar Postbus 90152, 5000 LD Tilburg of
 • per e-mail via het formulier Uw vraag aan CZ.

Waar kan ik formulieren downloaden?

Via de pagina Formulieren kunnen diverse formulieren online ingevuld, gedownload en/of uitgeprint worden. Ook via Mijn CZ zijn diverse formulieren online in te vullen en/of uit te printen.

Hoe kan ik overstappen naar CZ?

Fijn dat u naar ons wilt overstappen. Als u onze zorgverzekering vóór 1 januari aanvraagt, zeggen wij uw oude verzekering voor u op. Bekijk en vergelijk onze zorgverzekeringen en bereken uw premie. U kunt daarna uw offerte aanvragen of de verzekering meteen online aanvragen. Natuurlijk kunt u ook (gratis) telefonisch contact opnemen met onze klantenservice via 088 555 70 00.

Door het aanvragen van onze zorgverzekering geeft u ons toestemming om uw huidige verzekering op te zeggen. Deze opzegging geldt dan voor alle door ons te verzekeren personen. Wij zorgen ervoor dat uw huidige verzekering wordt opgezegd als uw aanvraag bij ons geaccepteerd is. Zo voorkomt u dat uw oude verzekering wordt opgezegd, terwijl u van ons nog geen bericht hebt gehad dat uw aanvraag verwerkt is. U loopt daardoor niet het risico onverzekerd te zijn.

Bel ons

Hebt u vragen over de Verdragspolis, uw situatie of die van uw gezinsleden? Natuurlijk kunt u dan met ons bellen. Wij helpen u graag.

(046) 459 59 86
Maandag t/m vrijdag 8:30 - 17:30 uur

Kom langs

Wilt u persoonlijk advies? Kom dan langs bij een van de CZ Servicekantoren.

Bezoek een CZ kantoor