De Verdragspolis bij CZ

U wilt zich registreren in een Verdragspolis. We informeren u graag zo volledig mogelijk.

De voordelen van de Verdragspolis

 • Wij hebben jarenlange ervaring met mensen die in het buitenland verzekerd zijn en uitgebreide kennis over de situatie van grensarbeiders.
 • We onderhouden goede contacten met ziektekostenverzekeraars in het buitenland.
 • Met de Verdragspolis kunt u zorg krijgen in Nederland én (via uw buitenlandse ziektekostenverzekering) in het land waar u verzekerd bent. U betaalt hiervoor geen extra kosten. Zorg in Nederland wordt vergoed vanuit de Verdragspolis.
 • U betaalt geen premie voor de Verdragspolis, omdat u al premie betaalt aan uw buitenlandse ziektekostenverzekeraar. Het verplicht eigen risico is wel van toepassing. Dit is door de overheid vastgesteld.
 • Wilt u een uitgebreidere vergoeding voor zorg in Nederland? Dan kunt u kiezen uit onze aanvullende verzekeringen. Voor de aanvullende verzekering betaalt u wel premie.

Registreren Verdragspolis

Waarom biedt CZ een Verdragspolis?

Wij zijn sinds 2006 door de overheid aangewezen als 'Orgaan van de woonplaats'. Daarmee zijn wij de enige zorgverzekeraar in Nederland waar personen die in het buitenland verzekerd zijn zich registreren als verdragsverzekerde.

Hebt u recht op een Verdragspolis?

U registreert zich in een Verdragspolis wanneer u:

 • in het buitenland werkt of een uitkering of pensioen uit het buitenland ontvangt en
 • in Nederland woont en verzekerd bent in een land van de EU, EER, Zwitserland of een verdragsland. Deze landen hebben namelijk afspraken gemaakt over de medische zorg. In de Europese regelgeving staat onder andere dat u recht hebt op medische zorg in uw woonland (Nederland). Met de Verdragspolis krijgt u zorg in Nederland vergoed alsof u in Nederland verzekerd bent.

Welk formulier hebt u nodig?

Werkt u in een land van de EU of de EER, in Zwitserland of een verdragsland? Dan hebt u het verdragsformulier 106 of S1 nodig. Krijgt u uit één van deze landen een pensioen of een uitkering? Dan hebt u het verdragsformulier 121 of S1 nodig. Uw buitenlandse ziektekostenverzekeraar geeft dit formulier voor u af. Hiermee toont deze aan dat u in Nederland recht hebt op medische zorg. Zonder verdragsformulier kunt u niet geregistreerd worden in de Verdragspolis.

Welke landen vallen onder de verdragsregeling?

 • EU-landen1
 • EER-landen2
 • Verdragslanden3
 • Zwitserland

Dit vergoedt de Verdragspolis

De Verdragspolis bevat de meest noodzakelijke vergoedingen voor zorg zoals:

 • Behandelingen door huisarts en medisch specialist
 • Zorg in het ziekenhuis
 • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar)
 • Medicijnen en hulpmiddelen
 • Verloskunde en kraamzorg
 • Ziekenvervoer (bijvoorbeeld ambulancevervoer)
 • Logopedie
 • Dieetadvies
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie/oefentherapie bij chronische aandoeningen

Wat is het eigen risico?

Iedereen van 18 jaar of ouder heeft in Nederland een verplicht eigen risico. In 2017 is dit eigen risico € 385,- per persoon per jaar. Dit heeft de overheid bepaald. Het eigen risico geldt voor bijna alle vergoedingen uit de Verdragspolis en is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat u een vergoeding krijgt. Het eigen risico geldt voor u en uw gezinsleden van 18 jaar of ouder voor medische zorg in Nederland.

Wanneer betaalt u geen eigen risico?

U betaalt geen eigen risico:

 • als u zorg gebruikt in het land waar u werkt of een uitkering of pensioen krijgt
 • bij een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg, ketenzorg, nacontrole van nier- of leverdonoren, kosten van vervoer van donor bij orgaantransplantatie, hulpmiddelen in bruikleen en wijkverpleging
 • voor vergoedingen uit de aanvullende verzekering en tandartsverzekering

Kunnen gezinsleden zich ook registreren in de Verdragspolis?

Het is afhankelijk van uw situatie of uw gezinsleden zich ook kunnen registreren in de Verdragspolis. Als uw gezinsleden recht hebben op de Verdragspolis, dan betalen zij hiervoor geen premie, net als u.

Uw partner

 • Werkt uw partner zelf in Nederland of ontvangt hij of zij een pensioen of een uitkering uitkering (zoals een Werkeloosheidsuitkering (WW), Ziektewetuitkering (ZW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering-uitkering (WAO) of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen-uitkering (WIA)) uit Nederland? Dan moet uw partner in Nederland een verplichte basisverzekering afsluiten.
 • Werkt uw partner zelf in het buitenland of ontvangt hij of zij een pensioen of een uitkering uit het buitenland? Dan heeft uw partner recht op de Verdragspolis.
 • Heeft uw partner geen inkomen? Dan kan hij of zij zich registeren in uw Verdragspolis.

Uw kinderen

Zijn uw kinderen jonger dan 18 jaar en werken zij niet? Dan ligt het aan de situatie van u en uw eventuele partner bij wie u uw kinderen meeverzekert. U registreert uw kinderen in de Verdragspolis als:

 • u geen partner hebt
 • uw partner ook een Verdragspolis heeft

U verzekert uw kinderen via een gewone Nederlandse zorgverzekering als:

 • uw partner in Nederland werkt of een uitkering heeft, zoals een Werkeloosheidswetuitkering (WW), Ziektewetuitkering (ZW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering-uitkering (WAO) of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen-uitkering (WIA)
 • uw kind zelf in Nederland werkt, ongeacht de leeftijd van uw kind

Zijn uw kinderen 18 jaar of ouder? Dan verzekeren zij zich altijd zelfstandig.

Kinderen jonger dan 18 jaar met een bijbaantje

Zijn uw kinderen jonger dan 18 jaar en hebben zij een bijbaantje? Dan verzekeren zij zich via een gewone Nederlandse zorgverzekering en niet in de Verdragspolis. Omdat zij jonger zijn dan 18 jaar, betalen zij nog geen premie voor de zorgverzekering. Stopt het bijbaantje? Geef dit dan door aan CZ via (046) 459 59 86.

Ga door naar registreren Verdragspolis

 1. België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden

  terug naar de tekst
 2. Liechtenstein, Noorwegen en IJsland

  terug naar de tekst
 3. Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië en Turkije

  terug naar de tekst

Bel ons

Hebt u vragen over de Verdragspolis, uw situatie of die van uw gezinsleden? Natuurlijk kunt u dan met ons bellen. Wij helpen u graag.

(046) 459 59 86
Maandag t/m vrijdag 8:30 - 17:30 uur

Kom langs

Wilt u persoonlijk advies? Kom dan langs bij een van de CZ Servicekantoren.

Bezoek een CZ kantoor