Detachering naar het buitenland

Wordt u door uw Nederlandse werkgever naar het buitenland gedetacheerd, dan heeft dit meestal geen gevolgen voor uw Nederlandse zorgverzekering. Deze blijft gewoon doorlopen.

Welke situatie geldt voor u?

Voor detachering en uw zorgverzekering zijn er 4 situaties die bepalen hoe u verzekerd bent:

 1. Detachering naar een land in de EU, EER of Zwitserland
 2. Detachering naar een verdragsland met afspraken over medische zorg
 3. Detachering naar een verdragsland zonder afspraken over medische zorg
 4. Detachering naar een land waarmee we geen verdrag hebben

1. Detachering naar een land in de EU, EER of Zwitserland?

Wordt u gedetacheerd naar één van de EU-landen1, EER-landen2 of Zwitserland? Dan moet uw werkgever het verdragsformulier A1 aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Met dit formulier kunt u aantonen dat u in Nederland verzekerd bent voor de sociale verzekeringen.

Hebt u in het buitenland zorg nodig?

Hebt u in het buitenland zorg nodig? Dan kunt u gebruikmaken van de Europese zorgpas (EHIC). U krijgt dan de zorg vergoed die niet uitgesteld kan worden tot uw terugkeer in Nederland. Deze vergoeding is volgens de voorwaarden en tarieven van het land waar u gedetacheerd bent.

Wordt u langer dan 1 jaar gedetacheerd?

Bent u langer dan 1 jaar gedetacheerd? U kunt bij ons het formulier 106/S1 aanvragen. Met dit formulier meldt u zich bij een ziektekostenverzekeraar in het land waar u gedetacheerd bent. U kunt dan in dat land gebruikmaken van zowel spoedeisende zorg als geplande zorg. De vergoeding is volgens de voorwaarden en tarieven van het land waar u gedetacheerd bent. Wilt u de rekening bij CZ indienen, dan krijgt u de zorg vergoed volgens de Nederlandse voorwaarden en tarieven. Vraag het formulier 106 aan via e-mail of bel de afdeling Verzekerden op telefoonnummer +31 46 459 58 12.

Uw gezinsleden

 • Blijven uw partner en kinderen in Nederland wonen? Dan blijven zij in Nederland verzekerd.
 • Verblijven uw gezinsleden korter dan een jaar bij u in het buitenland? Dan kunnen ze gebruikmaken van de Europese zorgpas (EHIC). Hiermee krijgen ze net als u de zorg vergoed die niet uitgesteld kan worden tot terugkeer naar Nederland.
 • Duurt het verblijf langer dan 1 jaar? Dan kan dit gevolgen hebben voor de zorgverzekering van uw gezinsleden. Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank. Zij beoordelen of uw gezinsleden verzekerd kunnen blijven. Uw gezinsleden krijgen dan een Wlz-verklaring. Als zij deze verklaring naar CZ opsturen, blijft de zorgverzekering doorlopen.
 • Gaan uw gezinsleden bij u in het buitenland wonen (langer dan 1 jaar) en krijgen ze geen WLZ-verklaring? Dan kunnen zij niet meer in Nederland verzekerd blijven. Hebt u het formulier 106/S1? Dan kunnen uw gezinsleden waarschijnlijk in uw werkland meeverzekerd worden. De ziektekostenverzekeraar in uw werkland beslist hierover. Zijn uw gezinsleden meeverzekerd, dan krijgt u van het CAK bericht hierover. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van het CAK.

2. Detachering naar een verdragsland met afspraken over medische zorg

Wordt u gedetacheerd naar één van de Verdragslanden3? Nederland heeft met deze landen speciale afspraken gemaakt. In de meeste gevallen blijft u verzekerd in Nederland. Uw werkgever vraagt formulier 101 aan. Met dit formulier kunt u aantonen dat u in Nederland verzekerd bent voor de sociale verzekeringen.

Hebt u in het buitenland zorg nodig?

Wordt u naar een van deze verdragslanden gedetacheerd? Dan kunt gebruikmaken van een formulier 111. Hiermee krijgt u de kosten voor spoedeisende zorg vergoed. Deze vergoeding is volgens de voorwaarden en tarieven van het land waar u gedetacheerd bent.

Wordt u langer dan 1 jaar gedetacheerd?

Wordt u langer dan 1 jaar gedetacheerd? U kunt bij ons formulier 106 aanvragen. Met dit formulier meldt u zich bij een ziektekostenverzekeraar van het land waar u gedetacheerd bent. U kunt dan in dat land gebruikmaken van zowel spoedeisende zorg als geplande zorg. De vergoeding is volgens de voorwaarden en tarieven van het land waar u gedetacheerd bent. Wilt u liever zelf de rekening bij CZ indienen, dan krijgt de zorg vergoed volgens de Nederlandse voorwaarden en tarieven. Vraag het formulier 106 aan via e-mail of bel de afdeling Verdragen +31 46 459 58 12.

Uw gezinsleden

 • Blijven uw partner en kinderen in Nederland wonen, dan blijven zij in Nederland verzekerd.
 • Verblijven uw gezinsleden korter dan 1 jaar bij u in het buitenland? Dan kunnen ze net als u gebruikmaken van formulier 111. Hiermee worden de kosten voor spoedeisende zorg vergoed. Deze vergoeding is volgens de voorwaarden en tarieven van het land waar u gedetacheerd bent.
 • Duurt het verblijf langer dan 1 jaar? Dan kan dit gevolgen hebben voor de zorgverzekering van uw gezinsleden. Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank. Zij beoordelen of uw gezinsleden verzekerd kunnen blijven. Uw gezinsleden krijgen dan een Wlz-verklaring. Als zij deze verklaring naar CZ opsturen, blijft hun zorgverzekering doorlopen.
 • Gaan uw gezinsleden bij u in het buitenland wonen en krijgen ze geen Wlz-verklaring? Dan kunnen zij niet meer in Nederland verzekerd blijven. Hebt u het formulier 106? Dan kunnen uw gezinsleden waarschijnlijk in uw werkland meeverzekerd worden. De ziektekostenverzekeraar in uw werkland beslist hierover. Zijn uw gezinsleden meeverzekerd, dan krijgt u van het CAK bericht hierover. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van het CAK.

3. Detachering naar een verdragsland zonder afspraken over medische zorg

Nederland heeft met deze landen geen afspraken gemaakt over de vergoeding van zorg. Wordt u gedetacheerd naar een van deze landen? Dan blijft u in Nederland verzekerd en krijgt u de zorg vergoed volgens de Nederlandse voorwaarden en tarieven.

Zorg in het buitenland is vaak duurder dan in Nederland. Om te voorkomen dat u met hoge kosten blijft zitten, kunt u een speciale aanvullende verzekering bij ons afsluiten. Lees meer in de brochure Buitenland Extra.

Wordt u gedetacheerd naar de Verenigde Staten? Lees meer over de vergoeding van zorg in de brochure Medische zorg in de Verenigde Staten.

Uw gezinsleden

 • Blijven uw partner en kinderen in Nederland wonen, dan blijven zij in Nederland verzekerd.
 • Verblijven uw gezinsleden korter dan 1 jaar bij u in het buitenland dan krijgen ze net als u de zorg vergoed volgens de Nederlandse voorwaarden en tarieven.
 • Gaan uw gezinsleden langer dan 1 jaar bij u wonen in Australië, Canada, India, Israël, Verenigde Staten of Zuid-Korea, dan blijven uw gezinsleden eveneens in Nederland verzekerd. Ze krijgen dan ook de zorg vergoed volgens de Nederlandse voorwaarden en tarieven.
 • Gaan uw gezinsleden in een ander land wonen? Dan kan dit gevolgen hebben voor hun zorgverzekering. Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank. Zij beoordelen of uw gezinsleden verzekerd kunnen blijven. Uw gezinsleden krijgen dan een Wlz-verklaring. Als zij deze verklaring naar CZ opsturen, blijft hun zorgverzekering doorlopen. Krijgen ze deze verklaring niet, dan zijn ze niet meer in Nederland verzekerd. Ze moeten zich dan in het woonland of particulier verzekeren.

4. Detachering naar een land waarmee we geen verdrag hebben

Wordt u niet gedetacheerd naar een verdragsland, maar naar een ander land? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank, zij bepalen uw verzekeringssituatie.

Internationale ziektekostenverzekeraars

Sommige werkgevers vinden het zinvol om een Internationale ziektekostenverzekering af te sluiten voor hun werknemers. Deze werknemers en eventueel hun gezinsleden zijn dan wereldwijd verzekerd. Wij hebben hiervoor een uitstekende samenwerking met verschillende internationale ziektekostenverzekeraars. Met deze verzekeraars hebben we afspraken gemaakt over de verrekening van de premie en ziektekosten als sprake is van een verplichte zorgverzekering in Nederland.

Buitenlandwijzer: advies op maat

Welke situatie geldt voor u? Ontdek het met de Buitenlandwijzer.

Naar de Buitenlandwijzer

 1. België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden

  terug naar de tekst
 2. Liechtenstein, Noorwegen en IJsland

  terug naar de tekst
 3. Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië en Turkije

  terug naar de tekst

Bel ons

Voor een nieuwe verzekering

088 555 70 00
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

CZ Klantenservice vanuit het buitenland

+31 13 594 99 49
Maandag t/m vrijdag 8:30 - 17:30 uur