Geïndexeerde tarieven 2018

Een aantal eigen bijdragen en maximale vergoedingen wordt door de overheid vastgesteld. Dit betekent dat de eigen bijdragen en de maximale vergoedingen worden aangepast aan de kosten van de zorg of het hulpmiddel.

Eigen bijdragen

 Zorg/hulpmiddel  Eigen bijdrage
 Brillenglazen (voor verzekerden tot 18 jaar) en lenzen op medische indicatie:
  •  Lenzen/glazen per kalenderjaar met een gebruiksduur korter dan 1 kalenderjaar
 € 115
  •  Een eenzijdige aanpassing (1 lens of 1 glas) per kalenderjaar met een gebruiksduur korter dan 1 kalenderjaar
 € 57,50
  •  Per lens/glas bij gebruik langer dan 1 kalenderjaar
 € 57,50
 Orthopedisch schoeisel/Allergeenvrije schoenen:
  •  Voor verzekerden jonger dan 16 jaar
 € 69
  •  Voor verzekerden ouder dan 16 jaar
 € 138
 Anders:  
 Zittend ziekenvervoer  € 101 per jaar
 Eigen bijdrage kraamzorg, thuis of in het kraamhotel  € 4,30 per uur
 Eigen bijdrage in kraamcentrum of ziekenhuis zonder medische noodzaak  € 17 per persoon per dag
 Bovengebit op implantaten  8%
 Ondergebit op implantaten  10%
 Reparaties en rebasen volledig kunstgebit (boven en/of onder)  10%
 Eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische indicatie  € 333,46
 Hoortoestellen  25% vanaf 18 jaar

Maximale vergoedingen

Zorg/hulpmiddelen Maximale vergoeding
Kraamzorg in instelling zonder medisch noodzaak € 122,50 per dag
Vergoeding vervoer € 0,30 per km
Pruik € 431

Nog vragen? We zijn er voor u