Vergoeding prothese

Een prothese is een vervanging van een ontbrekend lichaamsdeel door middel van een kunstmatig lichaamsdeel.

Wat krijgt u vergoed?

U komt in aanmerking voor vergoeding van een prothese, als uw schouder, arm, hand, been of voet helemaal of gedeeltelijk geamputeerd is. CZ vergoedt prothesen die uw schouder, arm, hand, been of voet kunnen vervangen.

Een prothese krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Deze vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De aanschaf van dit hulpmiddel gaat af van uw eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten van dit hulpmiddel eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt dit hulpmiddel uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

In 2015 is het verplichte eigen risico € 375,- per jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener.

U kunt uw selectie verfijnen op: prothesen.

CZ maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven.
Als u naar een leverancier gaat waar CZ een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:
  • een erkende en gediplomeerde leverancier;
  • een hulpmiddel dat voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden;
  • een intake gesprek bij de leverancier binnen 10 werkdagen;
  • een garantie van 12 maanden op producten die voor u op maat zijn gemaakt;
  • een uitgebreide uitleg bij de eerste aflevering.

Wat u verder moet weten

U hoeft geen toestemming (akkoordverklaring) te vragen aan CZ als u gebruikmaakt van een leverancier waar CZ afspraken mee heeft gemaakt.

Gaat u niet naar een leverancier waar CZ afspraken mee heeft gemaakt, gaat het niet om een eerste aanschaf of zijn de kosten hoger dan bovenstaande bedragen? Neemt u dan eerst contact op met CZ (aanvraag akkoordverklaring). U moet vervolgens een voorschrift van de revalidatiearts en een offerte van de leverancier indienen. De medisch specialist geeft aan welk soort prothese u nodig hebt.

Als het hulpmiddel niet goed meer is, kunt u deze laten vervangen. U moet hiervoor eerst een akkoordverklaring vragen aan CZ. Hiervoor moet u een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging.

Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. Als de verstrekking van een prothese voor been of voet ook bestaat uit een microprocessorgestuurde knie, dan wordt deze knie in bruikleen verstrekt.

Wat moet u regelen?

  • Maakt u gebruik van een zorgverlener waarmee CZ afspraken heeft, dan hoeft u geen contact op te nemen met CZ. U kunt direct contact opnemen met deze zorgverlener. Daarbij hebt u een voorschrift nodig van uw behandelend arts.
  • Gaat u naar een zorgverlener waarmee CZ geen afspraken heeft of gaat u voor een behandeling naar het buitenland, dan raden we u aan vooraf contact op te nemen met CZ. CZ heeft dan een behandelplan nodig.
  • U kunt dit sturen aan:
CZ 
afdeling medische beoordelingen 
postbus 90152 
5000 LD Tilburg

Geïnteresseerd in een zorgverzekering van CZ?

Bereken uw premie

Of: bekijk onze zorgverzekeringen


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en het reglement hulpmiddelen 2015.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.