Basis GGZ psycholoog, psychotherapeut en praktijk

Declareren Generalistische Basis GGZ psycholoog, psychotherapeut en praktijkEenmalig voorschot basis GGZ

Door het landelijk invoeren van een nieuwe declaratiestandaard voor de Generalistische basis GGZ is het voor zorgaanbieders de eerste maanden van 2014 nog niet mogelijk om de geleverde prestaties rechtstreeks en elektronisch bij CZ, Delta Lloyd en OHRA (verder: ‘CZ’) te declareren. Zoals nu verwacht wordt, zal deze situatie voortduren tot 1 juni 2014. Om gedurende deze periode te voorzien in de liquiditeitsbehoefte van de gecontracteerde zorgaanbieders die Generalistische basis GGZ leveren, gaat CZ over tot tijdelijke bevoorschotting van deze nog niet gedeclareerde prestaties. Op het moment dat declareren weer mogelijk is, zal het verstrekte voorschot worden verrekend met binnenkomende declaraties.

De voorwaarden voor een eenmalig voorschot voor GZ-psycholoog, Psychotherapeut en praktijk zijn:

 • De zorgaanbieder heeft voor 2014 met CZ een zorgovereenkomst Generalistische Basis GGZ gesloten;

 • de zorgaanbieder heeft voor 2014 met CZ geen overeenkomst voor het leveren van gespecialiseerde GGZ gesloten;

 • een door CZ ontvangen volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, waarbij de aanvrager volledig dient te voldoen aan alle op dit formulier gestelde voorwaarden.

Als u voldoet aan de gestelde voorwaarden, verstrekt CZ u een voorschot voor de periode van 01-01-2014 tot 01-05-2014. Dit voorschot wordt per 01-03-2014 uitbetaald, aanvragen die na 1 maart 2014 binnenkomen worden na ontvangst zo spoedig als mogelijk verwerkt. U kunt tot 1 april 2014 een aanvraag indienen.

Wat kunt u doen?

Download hier het aanvraagformulier External link (PDF).

U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier versturen zowel per post of per e-mail naar onderstaand adres:

CZ
t.a.v. Afd. Relatiebeheer Zorgverleners
Antwoordnummer 60306
5000 VB TILBURG
E-mail: rz.ggz@cz.nl

Hoe werkt het?

Wilt u als vrijgevestigde of groepspraktijk Basis GGZ declareren bij CZ? Dit kan op 2 manieren.
Kies één van onderstaande mogelijkheden:

U hebt een overeenkomst met CZ

Lever alle declaraties digitaal aan met het Extern Integratie Model via VECOZO. Voor aanlevering van declaraties is een gratis hulpprogramma beschikbaar van de firma PromeetecExternal link. Kijk voor meer informatie op de website.

U hebt geen overeenkomst met CZ

Maak een papieren nota, voorzien van de volgende gegevens:

 1. Naam, geboortedatum, geslacht, postcode, burgerservicenummer

 2. Geleverde prestatie

 3. Prijs

 4. Startdatum en einddatum van het behandeltraject

 5. AGB-code van het zorgaanbieder die de prestatie levert

 6. AGB-code van de hoofdbehandelaar (op persoonsniveau) en diens beroep

 7. Indien van toepassing: AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar (op persoonsniveau) en diens beroep

 8. Betrokken medebehandelaars en diens beroep

 9. Het type verwijzer

 10. AGB-code verwijzer

 11. Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van de hoofdbehandelaar

 12. Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van iedere medebehandelaar en diens beroep

 13. Totaal besteedde directe en indirecte patiëntgebonden tijd

 14. Indeling in prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en diagnostiek

Geef de nota mee aan uw cliënt.

Laat uw cliënt de declaratie bij ons indienen.

Declaraties die niet volledig zijn ingevuld kan het CZ zorgverzekeringsbedrijf niet verwerken.
Het CZ zorgverzekeringsbedrijf stuurt onvolledig ingevulde declaraties terug.

Contact Zorgaanbieder

Dyslexiezorg

CZ biedt volledige vergoeding bij specifiek voor dyslexiezorg gecontracteerde zorgaanbieders.

  Alles voor betere zorg

  Om u beter van dienst te zijn maakt CZ gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.

  Melding niet meer tonen