Advies en ondersteuning nodig?

Uw langdurige zorg regelt u samen met het zorgkantoor

Hebt u langdurige zorg nodig? Dan regelt u dit samen met uw zorgkantoor. Er zijn verschillende manieren om uw zorg te organiseren.

Zorg in een instelling

Bij langdurige zorg in een zorginstelling ontvangt u een volledig zorgarrangement.

Zorg thuis

Hebt u langdurige zorg nodig? U kunt uw zorg ook thuis ontvangen.

Overgangsrecht laag ZZP

Hebt u een indicatie voor laag ZZP? Dan valt u mogelijk onder het overgangsrecht.

Wachtlijst

Welke wachtstatus hebt u en wat betekent die?

Niet meteen geholpen?

Cliëntondersteuning

Hebt u advies nodig over zorg uit de Wlz?

Cliëntondersteuning nodig?

Pgb

Zelf uw zorg regelen? Dat kan met een pgb.

Zorg met een pgb